Településrendezési eszközök

Nyomtatás

Tisztelt Pusztazámoriak!

 

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a 20/2021.(VII.6.) sz. képviselő-testületi határozat alapján megkezdődött a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv részleges módosításának folyamata. A módosítás két területet érint. A 040/2 hrsz. alatti ingatlan erdő építési övezetből Mk-t-3 jelű mezőgazdasági építési övezetbe kerül. A módosítás azt szolgálja, hogy ezen a területen a mostani intenzív mezőgazdasági művelést (szántó) felváltva egy kevésbé intenzív művelést jelentő minta, mikró farmgazdaság legyen kialakítható. Ezen terület helyett a szennyvíz-tisztító telep melletti 054/4 hrsz. alatti területen, melynek egy része jelenleg is erdő építési övezetben van (sőt ez a rész a körzeti erdőtervben is szerepel) jelölnék ki további területrészt erdő építési övezetbe. Az erdő építési övezet építési előírásokat jelent és nem rendel el erdőtelepítési kötelezettséget. Kívánatos, hosszú távú, stratégiai célt határoz meg. Egy-egy erdő építési övezetben akkor lesz lehetőség erdő telepítésére, ha azt a terület tulajdonosa, használója a szükséges hatósági engedélyek birtokában saját elhatározásából megkezdi.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, valamint a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelet, valamint a már említett 20/2021.(VII.6.) sz. számú képviselő-testületi határozat szerint a képviselő-testület megkezdi az érdemi partnerségi egyeztetést és a közigazgatási véleményezési eljárást.

A teljes dokumentációja megtalálható a  www.pusztazamor.hu honlapon a Település / Településrendezési eszközök / 2021. évi módosítás menüponton belül, valamint félfogadási időben (hétfőn és szerdán 8.30 -15.30 óra között, pénteken 8.30 -12.00 óra között) megtekinthető a Községházán.  

A széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a véleményezés lehetőségét

  1. közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
  2. helyi lapban (amennyiben annak megjelenési ideje lehetővé teszi),
  3. önkormányzati honlapon, és
  4. lakossági fórumon

közzé tesszük az alábbiak szerint:

A jóváhagyandó tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket a később meghirdetendő lakossági fórumon szóban, illetve folyamatosan, de legkésőbb a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásban tehetik meg. Írásos véleményüket leadhatják személyesen a Községházán, küldhetik postán az önkormányzat címére (2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) vagy elektronikus levélben a titkarsag@pusztazamor.hu és/vagy a jegyzo@pusztazamor.hucímekre.

 

Pusztazámor, 2021. szeptember 3.

Dr. Újházi Miklós
jegyző

 

Decrease font size Default font size Increase font size