Településrendezési eszközök

Nyomtatás

Pusztazámor új településrendezési eszközeinek elfogadásáról

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-2020 között felülvizsgálta településrendezési eszközeit. 2018-ban elkészültek a mérnöki munkarészek, 2019. január 18.-án indítottuk el a partnerségi, január 25.-én a közigazgatási egyeztetést. A közigazgatási egyeztetés sikeres volt, egyeztető fórum, tárgyalás tartására sem volt szükség. A partnerségi egyeztetést a 2019. április 9.-én megtartott lakossági fórummal zártuk le. A közigazgatási egyeztetés során egyetlen szakhatóság sem mondott ellenvéleményt. A partnerségi egyeztetés eredményeként a biodiverzitás megőrzésére, erősítésére és a fenntartható fejlődés szem előtt tartására vonatkozó javaslatokkal a településfejlesztési koncepciót kiegészítettük. Az állami főépítész észrevételeit, javaslatait a jóváhagyás előtt javaslatokon átvezettük.

A folyamat lezárásaként a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2020.(IX.14.) sz. határozatával elfogadta a község új Településfejlesztési Koncepcióját, 53/2020.(IX.14.) sz. határozatával elfogadta az új Településszerkezeti Tervét, végül 3/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletével megalkotta az új Helyi Építési Szabályzatát, melynek hangsúlyos melléklete a település új Szabályozási Terve.

A most elfogadott új településrendezési eszközök megtekinthetők az önkormányzat hivatalos honlapján (www.pusztazamor.hu) a „Település” menüponton belül, valamint ügyfélfogadási időben a Községházán (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.). A Helyi Építési Szabályzat megtekinthető még a Nemzeti Jogtár internetes felületén is (www.njt.hu) az önkormányzati rendeletek között.

Hiszem, hogy olyan településrendezési eszközöket fogadott el a képviselő-testület, amelyek a következő egy-két évtizedre megfelelően szolgálják Zámor életét, fejlődését!

Pusztazámor, 2020. szeptember 28.

Pátrovics Benedek

polgármester

Decrease font size Default font size Increase font size