Tudnivalók a pirotechnikai termékek birtoklásáról és használatáról

Nyomtatás

Az óévet búcsúztató és az újévet köszöntő ünnepi rendezvények, valamint a családi összejövetelek gyakori kelléke valamilyen pirotechnikai termék. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) kormányrendelet lehetővé teszi ezen termékek felhasználását, azonban fontos betartani néhány biztonsági szabályt.

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátéktermékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig felhasználhatják. A professzionális céllal készített 4. pirotechnikai osztályba tartozó, nagy hatóanyag-tartalmú tűzijátéktermékeket természetesen ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában. Pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijátéktermékek év végi árusítását a rendőrhatóság ideiglenes tárolóhelyre – például: bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre – is engedélyezi. Engedélyt csak olyan kereskedő kaphat, aki a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. A forgalmazott termékeknek minőségileg bevizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük. Vásárokon és piacokon működési engedéllyel rendelkező üzletben csak játékos pirotechnikai termékek hozhatók forgalomba.

Senki ne vásároljon illegális árustól tűzijátékterméket, mert ezzel magát és környezetét is veszélyezteti!

A fel nem használt 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket, szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani. A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni, melyről a vásárlót a forgalmazás helyén jól láthatóan köteles tájékoztatni, a visszavétel helyének, időpontjának feltüntetésével.

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz. Ezen információk ismeretében – a rendeltetésszerű felhasználás során – biztosítható, hogy pirotechnikai tevékenysége ne sértse, illetve ne veszélyeztesse más ember és az állatok életét, testi épségét, egészségét, mások vagyonát, a természeti és az épített környezetünket.

1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátéktermékeket magánszemély egy időben és helyen összesen 1–1 kilogramm nettó tömegig tárolhat, míg a csak év végén megvásárolható tűzijátéktermékekből egy időben és helyen összesen 3 kilogramm nettó tömeg tárolható. A tárolás feltételeit a rendelet részletesen szabályozza.

 A magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai termékek használatára, tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok:

a termékek használatára vonatkozó kezelési útmutató előírásait maradéktalanul be kell tartani; lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani; a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell visszavinni; elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú pirotechnikai termékeket a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni; nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos; egy lakóegységen – lakáson, családi házon – belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható; más tűzveszélyes anyagokkal – éghető folyadékokkal, hígítókkal, üzemanyagokkal – együtt nem tárolhatók; tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad; a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad; a fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékterméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Magyarországon magánszemélyeknek tilos petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni!

A pirotechnikai termék birtoklása is pirotechnikai tevékenységnek minősül, ezért a szabálysértési törvény alapján az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál, 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, mellyel a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

 A tűzijátéktermékek komoly balesetet okozhatnak a szakszerűtlen kezelés eredményeként, ezért felhívjuk a figyelmet a tárolási szabályok betartására, és felhasználás előtt a használati útmutató elolvasására. A balesetek elkerülése és megelőzése érdekében a szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos veszélyekre, melyek ismertetésében a média is aktív szerepet vállal a szakszerű, pontos információk átadásával.

A pirotechnikai termékek illegális forgalmazásának, árusításának és használatának megakadályozása összehangolt intézkedéseket tesz szükségessé. A rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez minden év ezen időszakában.

Police.hu

 

Decrease font size Default font size Increase font size