Kulturált Települési Környezet Díj – Pályázati felhívás

Nyomtatás

Pest Megye Önkormányzata 2017. évben is meghirdette a Kulturált Települési Környezet Díj pályázatot.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kulturált Települési Környezet Díj
adományozása tárgyában

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét.

Fentiek elismerésére 2017-ben is meghirdetésre kerül a „Kulturált Települési Környezet Díj” című pályázat.

Részletek Pest Megye Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendeletéből

„15/A.§ (1) Pest Megye Önkormányzatának Kulturált Települési Környezet Díja adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a megyei települések, vagy jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez. A díj már megvalósult eredmények elismerésére szolgál.

(2) A díjból évente egy adományozható.

(3) A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.”

„18. § (3) A 15/A. §-ban meghatározott díj nyilvános pályázati eljárás során kerül odaítélésre az alábbi feltételek szerint

a) A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak azzal, hogy a Megyei Értéktár Bizottság egy adott évre a pályázati kiírásra más szempontokat is meghatározhat:
aa) környezetfejlesztési aktivitás,
ab) az épített és a természetes környezet minőségének jobbítása,
ac) a település történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, a település karakterének a megőrzése és kialakítása,
ad) kimagasló teljesítmény, illetve kiemelkedő munka a helyi településfejlesztés területén,
ae) a települési környezetben végbement pozitív irányú változás mértéke.
b) A pályázaton nem indulhat arról a településről pályázó, amely településről az előző három év során a pályázaton helyezést értek el.”

„19. § (2) A 15/A. §-ban meghatározott díj tekintetében a pályázatokat a Megyei Értéktár Bizottság által meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli, amely a pályázat helyszínén helyszíni szemlét is tarthat.”

„20. § (1a) A 15/A. §-ban meghatározott díj odaítélésére a Megyei Értéktár Bizottság tesz javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján.”

A pályázat követelményei

• A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egybekötött formában.

• A szöveges munkarész gépelt, A/4-es vagy A/3-as formátumú dokumentáció lehet, amely tartalmazza a településfejlesztési akció részletes leírását, valamint a település átnézeti térképét az összes akcióterület bejelölésével. A leírásnak azokat a témaköröket kell érintenie, amelyek az akció sikerességének elbírálásához szükségesek.

• Az akció előzményeit, lebonyolítását, eredményeit és színvonalát bemutató fotódokumentáció maximum A/4-es formátumú fényképből – esetleg rajzokból is – álljon, amely sikeres pályázat esetén közlésre alkalmas. Amennyiben a pályázónak rendelkezésre állnak, a fotókat digitális formátumban is kérjük benyújtani.

A pályaművek bemutatása és visszaadása

• A megyei pályázaton eredményt elért pályaművek a média útján bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített pályaműveket a pályázó kérésére visszaadjuk. Azokat az eredményhirdetéstől számított egy éven belül lehet átvenni személyesen a megyei főépítésznél.

A pályázat beadási határideje

• A pályázatot 2017. július 24-ig lehet személyesen vagy postai úton eljuttatni az alábbi címre:
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.
A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét: „Kulturált Települési Környezet Díj 2017”

Felmerülő kérdéssel, problémával Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei főépítészhez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 06-1-233-68-61; Fax: 06-1-233-68-90
Mobil: 06-20-9369-607
E-mail: panyizs@pestmegye.hu 

A pályázat értékelése, díjazása

• A pályázatot a Közgyűlés illetékes bizottsága által meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli. A díj odaítélésére a Közgyűlés illetékes Bizottsága tesz javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján. A díj adományozásáról a közgyűlés dönt. A díj oklevél és plakett formájában kerül átadásra.

A díjak kiosztása

• A Közgyűlés a díjról 2017. október 31-ig dönt, a díj kiosztására a Megyenap alkalmából 2017 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

www.pestmegye.hu

 

 

Decrease font size Default font size Increase font size