Június 4.: a nemzeti összetartozás napja

Nyomtatás

2010. május végén az elsők között fogadta el a 2010. évi XLV. törvényt az Országgyűlés a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről, mely a trianoni békediktátum 90. évfordulójáról megemlékezve a magyarság történetének e szomorú dátumát a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. A képviselők több mint négyötöde szavazott a jogszabály elfogadása mellett.

Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „… a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A törvény indoklásában az előterjesztők leszögezték: „Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott Közép-Európa nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Közép-Európa államai és nemzetei, a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelően, eltérő módon viszonyulnak a szerződéshez. Egyes nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése szempontjából meghatározó és előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára Trianon a XX. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti meg- újulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására.”

Az Országgyűlés 2010. október 18-i ülésnapján határozatot fogadott el az iskolai nemzeti összetartozás napjának bevezetéséről, a magyarországi és külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról, melynek értelmében a 2010/2011-es tanévtől június 4-én a trianoni békediktátum megkötésének évfordulójáról mint a nemzeti összetartozás napjáról a közoktatási intézményekben iskolai emléknap formájában kell megemlékezni. A tanévek kronológiáját követve, az aradi vértanúk október 6-i, a kommunista diktatúrák áldozatainak február 25-i és a holokauszt áldozatainak április 16-i iskolai emléknapjai mellé tehát, negyedikként, június 4-e is bekerült.

Decrease font size Default font size Increase font size