Zártkerttulajdonosok figyelmébe!

Nyomtatás

Kedvezően változott a Földforgalmi törvény. Megkönnyíti a zártkertek adásvételét.

A 2015. évi XLIV. törvény alapján 2016. december 31-ig ingyenesen kérhetik a tulajdonosok az illetékes járási földhivataloknál a zártkertként nyilvántartott ingatlanuk művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásával válik lehetővé a belterületi ingatlanokéval megegyező egyszerű adásvétel, különben a Földforgalmi törvény szabályai szerint kell eljárni a zártkerti ingatlanuk esetében is, azaz mintegy félévnyi időtartamú jóváhagyási eljárással adható csak el a terület.

Az átvezetés a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani. Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát is.

Fontos hangsúlyozni, hogy a lehetőséggel csak 2016. december 31. napjáig élhetnek a zártkerti ingatlan-tulajdonosok, később már nem tehetik meg!

A kérelem letölthető a www.pusztazamor.hu honlapról a Hírek rovatból, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a Községházán is.

                                                                                                                              Csernyák Krisztina

 

 Letölthető dokumentumok  Letöltés

 Kérelem formanyomtatvány

word icon
Decrease font size Default font size Increase font size