Értesítés

Nyomtatás

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. tájékoztatja a Tisztelt Fogyasztókat,

hogy 2016. május 11-én (szerda) 08:00-14:00 óra között

PUSZTAZÁMOR településen ivóvíz hálózat felújítási munkálatok

miatt az ivóvíz – szolgáltatás szünetel, valamint azt követően

nyomásingadozás és vízzavarosság fordulhat elő.

Érintett terület:

Táncsics Mihály, Munkácsy Mihály, Erkel Ferenc, Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos és Jókai Mór utcák

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

 

erd es tersege vizmu

Érd, 2016. május 05.

 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.

72/A. § (1) Ha a közműves ivóvízellátás előre tervezetten 12 órán át, üzemzavar esetén 6 órát meghaladóan, de kevesebb, mint 12 órán át szünetel, a

víziközmű-szolgáltató az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 10 liter/fő/nap mennyiségben köteles gondoskodni. A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb

szünetelés esetén legalább 20 liter/fő/nap, 24 órát meghaladóan legalább 30 liter/fő/nap ivóvízmennyiséget biztosít a víziközmű-szolgáltató.

(4) A felhasználó a közműves ivóvízellátás közérdekből történő korlátozását, illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül tűrni köteles. Az előre tervezhető

közérdekű tevékenység kapcsán felmerülő korlátozásról, illetve szünetelésről a felhasználókat legalább három nappal az intézkedést megelőzően, a helyben

szokásos módon tájékoztatni kell.

(6) A közműves ivóvíz-szolgáltatás korlátozása, illetve szünetelése akkor közérdekű, ha azt a víziközmű biztonságos működtetésével összefüggő

közegészségügyi helyzet, hálózatfenntartás és -fejlesztés vagy üzemzavar-elhárítás teszi indokolttá.

Decrease font size Default font size Increase font size