Hirdetmény

Nyomtatás

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

 

 

Az ügy tárgya: A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (1081 Budapest, Alföldi u. 7., a továbbiakban: Környezethasználó) Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének módosítására irányuló eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján.

Az ügy iktatási száma: KTF: 867/2015.

Az eljárás megindításának napja: 2015. január 11.

 Az ügyintézési határidő: 3 hónap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:  Csikiné Büki Ágnes
Tel.: 1/478-4400

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) Környezethasználó részére, a Pusztazámor, 073 hrsz.-ú ingatlanon található Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban (a továbbiakban: PRHK) folytatott tevékenységére a KTF: 867-5/2015. számon módosított KTF: 8266-14/2014. számú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: Engedély) adott.  

A Környezethasználó a 2015. január 10. napján érkeztetett levelében kérte az Engedély módosítását, tekintettel arra, hogy a PRHK I. ütemének területén képződő hulladéklerakó-gáz hasznosítására gázmotoros kiserőművet kíván kiépíteni.

A létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:
Pusztazámor Község közigazgatási határán belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Felügyelőség az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy tervezett módosítást engedélyezi-e vagy sem.

A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy az eljárás során az önkormányzat jegyzőjénél vagy a Felügyelőségnél a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt tehetnek.

A Felügyelőség a közleményt a hivatalában, a honlapján (kdvktf.zoldhatosag.hu), valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:  http://kdvktf.zoldhatosag.hu/content/kkcs/867_1_2015.zip

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek

 

Decrease font size Default font size Increase font size