Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok

Nyomtatás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI

 ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK

 

A pályázatra azok a Pusztazámori állandó lakóhellyel rendelkező életvitelszerűen itt lakó, hátrányos szociális helyzetű, a 2014/2015. tanévben teljes idejű - nappali tagozatos, első alapképzésben (szakképzettséget, mesterfokozatot) résztvevő felsőoktatási intézményben hallgatók jelentkezhetnek.

A pályázatot az a résztvevő pályázó nyújthatja be aki az EPER-Bursa ( https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx ) rendszerben regisztrált, a pályázati űrlapot ott kitöltötte majd azt kinyomtatva a szükséges igazolásokkal együtt nyújtja be az önkormányzathoz!

 A pályázatnak tartalmaznia kell, a kitöltött és aláírt pályázati űrlapot, az oktatási intézmény iskolalátogatási igazolását, a pályázóval egy háztartásban élők részéről (3 havi nettó) jövedelemigazolást (munkabér igazolása, nyugdíjszelvény, APEH igazolás, álláskeresési járadék igazolása, családi pótlék összegéről igazolás, GYES,GYET, GYED, tartásdíj, árvaellátás, ösztöndíj, stb...). A szociális rászorultságot igazoló kérelem.

A pályázati űrlap csak a fent nevezett meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtásának határideje:   2014. november 7.

Az „A” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

A „B” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatának elfogadása után érvényes.

 

Pátrovics Benedek sk.
Polgármester

 dr.Újházi Miklós sk
Jegyző

Decrease font size Default font size Increase font size