Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai

Nyomtatás

Tisztelt Pusztazámori Lakosok!

Szíves figyelmükbe szeretnénk ajánlani az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ Pusztazámor községben biztosított szolgáltatásait.

Családsegítő Szolgálat

A szolgálatunkhoz fordulóknak szociális, életvezetési és jogi tanácsadást, krízishelyzetben segítő beavatkozást, családgondozást (a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását), hivatalos ügyek intézésének segítését, adományok közvetítését, munkahely-, albérlet-keresési lehetőséget biztosítunk szociális munkás segítségével.

A szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe.

Támogató Szolgálat

Az ellátás célja a fogyatékossággal élő személyek alapvető szükségletkielégítését segítő szolgáltatásokhoz  és közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának elősegítése. Két feladatot lát el: szállítószolgálat, személyi segítés. A szolgáltatásért térítési díj fizetendő, melynek mértéke az igénybevevő jövedelmi helyzetétől függ.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Krízishelyzet esetén szakember helyszínen történő haladéktalan megjelenése (kivonulási idő maximum 30 perc), azonnali intézkedése a veszélyhelyzet elhárítására, szükség esetén egészségügyi vagy más szociális ellátások kezdeményezése. A jelzőkészülék használatához vezetékes telefonvonal szükséges. A szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe.

Gondozási Központ

Szociális étkeztetés házhoz szállítással

Az ellátást igénybevevőt napi egyszeri meleg étkeztetésben (a meleg étel tartalmaz egy adag levest, egy adag második fogást) részesítjük. A szolgáltatásért térítési díj fizetendő, melynek mértéke az igénybevevő jövedelmi helyzetétől függ.

Házi segítségnyújtás

Az igénylőt házi segítségnyújtásban, gondozásban, ápolásban lakásán, lakókörnyezetén belül részesítjük. A gondozás során cél az önálló életvitel fenntartása, a szociális és mentális állapot javítása. Szociális gondozóink a házi segítségnyújtás keretében elvégeznek a gondozottal kapcsolatban minden szükséges teendőt, különösen: etetés, bevásárlás, testi higiéné biztosítása, lakókörnyezet tisztántartása, orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás, hivatalos ügyek intézése, mentális gondozás.

A szolgáltatásért térítési díj fizetendő, melynek mértéke független az ellátott jövedelmi helyzetétől (100 Ft/óra). A mentális gondozás térítésmentesen vehető igénybe.

Ha szolgáltatásaink felkeltették érdeklődésüket és szeretnék valamelyiket igénybe venni, kérjük, az alábbi telefonszámon vegyék fel a kapcsolatot munkatársunkkal:

Gondozási Központ (Sóskút, Fő u. 3.)

Tel.:  06-23-348-455

Decrease font size Default font size Increase font size