Pályázati hírdetmény

Nyomtatás

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a 2013/2014 tanévre az általános iskolai tanulók tankönyveinek megvásárlásához.


1./ Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak:

1.) az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézményében tanuló gyermekek szülei

2.) az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola sóskúti épületében tanuló pusztazámori lakos gyermekek szülei

3.) azoknak a pusztazámori lakos gyermekeknek a szülei, akik orvosi, vagy szakértői javaslatra más település speciális iskolájában folytatják tanulmányaikat


2./ Elnyerhető támogatás:

Az elnyerhető támogatás a tankönyvek árának a nemzeti tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) által kiállított díjbekérőn szereplő teljes összege.

A támogatás igényelhető
a) A már kifizetett tankönyvköltség utólagos megtérítésére
b) A tankönyvköltség megelőlegezésére (erre vonatkozó nyilatkozatot ki kell tölteni)

A b) pont szerinti esetben a támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatás összegének átvételét követő 3 munkanapon belül befizeti a tankönyvek árát és a befizetést a csekkszelvény bemutatásával igazolja az önkormányzat felé. Ha ezt elmulasztja a pályázati támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie.


3./ A pályázat benyújtása:

a) A pályázat benyújtásának helye:
- személyesen a Pusztazámori Községháza titkárságán, az önkormányzati hivatal helyi kirendeltségének félfogadási idejében (hétfő: 8.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00)
- postán az önkormányzat címére (2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.)

b) A pályázat benyújtásának határideje:
A hirdetmény megjelenését követő naptól 2013. október 31. napjáig.

c) A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a kitöltött pályázati adatlapon kell benyújtani. Adatlap igényelhető az önkormányzat titkárságán, a Pusztazámori Tagiskolában vagy letölthető a honlapról. Több gyermek esetén gyermekenként külön-külön adatlapot kell kitölteni. Az adatlaphoz a tankönyvek árának igazolására csatolni kell a nemzeti tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) által megküldött díjbekérő fénymásolatát. A nem az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskolába járó gyermekek esetében csatolni kell az iskolalátogatási igazolást is.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlási felhívástól számított 3 munkanapont belül.

 

4./ Döntés a támogatásról:

A támogatásról annak hiánytalan benyújtásától számított 5 munkanapon belül a polgármester dönt. A feltételeknek megfelelő pályázók részére a támogatás kifizetése a döntést követő 3 munkanapon belül az általuk megjelölt számlára történő átutalással, vagy az önkormányzat pénztárából való kifizetéssel történik.
Ha a támogatási kérelem elutasítására azért kerül sor, mert azt hiányosan nyújtották be és a hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, a kérelem hiánytalanul a pályázat benyújtásának végső határidejéig ismételten benyújtható. Ismételt pályázat esetén hiánypótlásra nincs mód.

 


Pusztazámor, 2013. július 12.

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében


Pátrovics Benedek
polgármester

 

 

 Letölthető dokumentumok  Letöltés

 Pályázati hírdetmény

pdf icon

 Nyilatkozat

pdf icon

 Általános Iskolai Községi Ösztöndíj iránti kérelem

pdf icon
Decrease font size Default font size Increase font size