Közérdekű információk

Nyomtatás

Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja a tisztelt

adófizető állampolgárokat, hogy a pótlékmentes adó megfizetésének lehetősége

szeptember 15-én lejárt. Aki adófizetési kötelezettségét nem teljesítette, kérjük

szíveskedjen a mulasztását pótolni. Felhívjuk továbbá azok figyelmét, akiknek éven

túli gépjárműadó tartozása van, hogy az adóhatóság kezdeményezni fogja a gépjármű

forgalomból való kivonását, amennyiben adófizetési kötelezettségének nem tesz

eleget. Felhívjuk a tisztelt adófizetők figyelmét, hogy akinek hátraléka áll fenn, a

végrehajtási eljárást el fogjuk indítani.

*

Pusztazámor Községi Önkormányzat a település lakói nevében köszönetét

fejezi ki a Pusztazámori Polgárőr Egyesület valamennyi tagjának  a település

érdekében végzett önfeláldozó, szolgálatkész, önzetlen tevékenységéért, amelyet  az

itt élők személyi és vagyonbiztonságának érdekében kifejtett.

*

 

Felhívjuk a pusztazámori lakosok figyelmét, hogy a parkot, a kereszt és

harangláb parkjait szíveskedjenek rendeltetésszerűen használni, és fokozottan

figyelni a község értékeire, amelynek védelme és megőrzése közös érdekünk.

 

Szigorú szabályok a fás szárú növények telepítésére

 

Július 11-étől módosult a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet. A rendelet a fák és cserjék telepítésével, kezelésével, kivágásával és pótlásával kapcsolatos szabályokat rögzíti.

A módosító rendelkezések szerint a fakivágás utáni pótlás, illetve az új fasor telepítése esetén rendelet mellékletében felsorolt inváziós fajú facsemete (fehér akác, amerikai kőris, mirigyes bálványfa, cserjés gyalogakác, kései meggy és a zöld juhar) nem telepíthető. Kivételt képeznek a rendeletben meghatározott kertészeti változások. Ebben az esetben azonban gondoskodni kell a növény továbbterjedésének megakadályozása érdekében a hajtások eltávolításáról.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a közterületen lévő fás szárú növényeket továbbra is kizárólag a jegyző engedélyével szabad kivágni, és pótlásukról gondoskodni kell! Étel-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt fakivágás 3 napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek.

A fakivágási engedély kérelmet, illetve bejelentést a kormányrendeletben meghatározott formanyomtatványon,3000 Ftilleték levonása mellett, a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A formanyomtatvány kérhető a hivatalban, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról.

 

Módosított szabályok

 

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet módosító 253/2012. (IX.11) Korm. rendelet megjelent a Magyar Közlöny 2012. szeptember 11-i, 118. számában és a kihirdetését követő 8. napon, 2012. szeptember 19-én hatályba lépett.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet alapján a lakásépítési kedvezménnyel vásárolt/épített ingatlanra10, afiatalok otthonteremtési támogatásával vásárolt ingatlanra 5 évig terjedő időtartamara az állam javára jelzálogjog, valamint elidegenedési és terhelési tilalom került bejegyzésre.  A lakás említett időtartamon belül történő elidegenedés esetén a lakástámogatással összefüggő állami igények átjegyzésével kapcsolatos eljárási feladatok eddig két hatóság – a jegyző és a Magyar Államkincstár – között oszlottak meg. A módosítás az eddigi eljárást oly módon egyszerűsíti, hogy 2012. szeptember 19-től a lakástámogatásokkal kapcsolatos állami igény átjegyzését a Magyar Államkincstár kizárólagos hatáskörébe utalja, azaz a jegyzőnek az eljárásban betöltött szerepe megszűnik.

A változás azonban kizárólag a módosítás hatálybalépését követően benyújtott támogatás visszafizetésnek felfüggesztése iránti kérelmeket, illetve – a felfüggesztés iránti kérelem hiányában – bejelentéseket érinti, ami azt jelenti, hogy a 2012. szeptember 19-ét megelőzően benyújtott felfüggesztés iránti kérelmek esetén a közigazgatási hatósági eljárás a felfüggesztés és annak megszűntetése tekintetében is még a jegyző hatáskörébe tartozik.

 

 

Kutyatartásra vonatkozó szabályok változása

 

A június 11-én elfogadott 115/2012. (VI. 11.) számú kormányrendeletet több ponton módosította az állattartás, különösen a kutyák tartásának szabályait. A korábban eltörölt ebnyilvántartást új alapokra helyezve állítja helyre. Az országos nyilvántartás három pillére a mikrocsip (elektronikus transzponder), az adatrögzítést is végző magán állatorvos és az ebösszeírást végző önkormányzat.

Augusztustól a kutyatartó kötelessége, hogy az állatorvosnál kezdeményezze kutyája megjelölését, illetve a korábban már megjelölt kutyák regisztrációját.

2013. január 1-je után az országban a 4 hónapnál idősebb kutya már csak csippel ellátva (és regisztrálva) tartható.

Érdemes ellenőrizni tehát, hogy a csipelést igazoló regisztrációs adatlap és a kisállat-egészségügyi könyv (oltási igazolvány) adatai megegyeznek-e. Ha ezekben eltérés van vagy valamelyik hiányzik, érdemes felkeresnie állatorvosát.

A magán állatorvos feladata a transzponder beültetésén túl az adatok rögzítése az országos adatbázisban. Az állatorvos felé kell tehát jelenteni a tulajdonos, tartási hely vagy bármily más adat változását, az állat elvesztést, elhullását. Rögzítendő adat az állat ivartalanításának ténye is.  Amennyiben az ivartalanításról nem rendelkezik igazolással, azt a műtétet végző állatorvos tudja saját nyilvántartása alapján igazolni. Ennek hiányában a műtét igazolása kizárólag az ebtartó költségére elvégzett eredményes bizonyító vizsgálatot követően (például ultrahangos vizsgálat, vérvizsgálat) lehetséges.

Az önkormányzat feladata a háromévenkénti ebösszeírással a fenti folyamatok hatósági ellenőrzése. Ennek szabályait helyi rendeletben állapítja meg.

A mindennapi kutyatartás megváltozott szabályai közül jelentősen változott a kutya számára biztosítandó terület, valamint az alom elválasztásának ideje – az utóbbi a kutyán kívül a macskákra és vadászgörényekre is vonatkozik. Augusztus 1-je után a zártan tartott kutyák számára biztosítandó kennel alapterülete, illetve a megkötve tartott kutyák részére biztosítandó kikötő eszköz hossza a kutya méretével arányos:

 

  • 20 kgalatti kutya minimum 10 m2, illetve4 m
  • 20-40 kgközött minimum 15 m2, illetve6 m
  • 40 kgfelett pedig minimum 20 m2, illetve8 m.

 

A veszélyes ebek nyakörvét látható jelzéssel kell ellátni. Ilyen ebek tartására szolgáló helyeket el kell keríteni és jól olvashatóan a bejáratokon a veszélyre utaló feliratot és grafikát kell elhelyezni.

A kölykök legkorábban 8 hetes korukban válaszhatók el anyjuktól.

Decrease font size Default font size Increase font size