Így vártuk az elsősöket

Nyomtatás

Örömmel tudatjuk, hogy a pusztazámori tagiskolában megnyitotta kapuit a Bölcs Bagoly Képző 1. fokozata. A most még bölcs(is) baglyocskák a napokban elfoglalták a Négyszögletű Kerek Erdőt és a vele határos Tudás Városba járnak bölcsességmorzsákat csipegetni.

Az új tanév közeledte az újrakezdés friss erejével tölti fel a tanítókat, függetlenül attól, hogy mennyi időt töltöttek el a pályán. Különösképp így van ez, amikor első osztály fogadására készülnek. Ezeket az energiákat váltottuk tervvé, majd tetté a nyár folyamán tanítótársammal, Magyar Mariannal. A szakmai munkánkba korábbiakhoz képest több újítást, a legkorszerűbb pedagógiákon alapuló metódust építettünk be.

Tudjuk, az iskolába lépő kisdiákok igen sokfélék akár egyéniségük, akár képességeik tekintetében. Azonban a mese, a játék segíti őket az új életformába való beszokásban és a továbbiakban is. A mi kis elsőseink egy-egy mesébe ágyazva ismerik meg majd a betűket. A betű hívóképeket báb formájában is elkészítette Mariann néni. A bábok az ún. „zene-zörej” módszerrel fogják megkedveltetni az olvasást a gyermekekkel. Ezt a metódust néhány éve dolgozták ki kiváló, logopédiában jártas szakemberek azért, hogy mindenki számára örömteli és sikeres legyen az olvasástanulás. Büszkék vagyunk rá, hogy osztályunk országos szinten azon kevesek közé tartozik, amely ezzel az innovatív programmal dolgozhat.

Matematikaórákon sok manipulatív tevékenységen keresztül szerzik meg a szükséges tapasztalatokat tanítványaink, hogy kialakuljon biztos számfogalmuk és elemi számolási készségük. Ahogy a bölcsesség tartja: ha hallom, elfelejtem, ha látom, megértem, ha csinálom, megjegyzem.

A környezetismeret-órákon a szűkebb környezetünk bemutatása mellett kiemelt feladatként kezelem a környezettudatosság megalapozását. Az újrahasznosítás elvét a rajz- és technikaórákon a gyakorlatban is megismertetem. Új, integrált tanmenetet állítottam össze, melyben e három tantárgy témái szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Így a gyerekeknek módjukban áll a tanultakat az alkotás folyamatában továbbélni, érlelni. Ennek következtében az intellektuális tartalmak vizuális és manuális tapasztalásokkal kiegészítve jobban rögzülhetnek. Az órák témájának és technikájának kiválasztásában törekedtem arra, hogy a hagyományostól eltérő tevékenységi formákat is kipróbálhassanak a gyerekek.

Ez a sokféle tevékenység mégsem lesz megterhelő a kicsiknek. A nagyobb figyelmet igénylő órákon – matematika-, magyar- – a kineziológiából ismert agytornával segítjük a jobb koncentráltságot, a két agyfélteke összehangolt működését.
Az iskolaotthonos, egész napos oktatás rugalmas keretében a korábbinál több idő jut az életkori sajátosságuknak megfelelő mozgásra. Ismert, hogy ettől a tanévtől kezdve az alsó és a felső tagozat kezdő osztályaiban felmenő rendszerrel bevezették a mindennapos testnevelést. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk sok más intézménnyel ellentétben, hogy akár a tornateremben, akár az udvaron megfelelő körülményeket tudunk biztosítani a két plusz testnevelésnek. Ezeket a foglalkozásokat elsősorban mozgásos játékokkal, ügyességet fejlesztő versengéssel fogjuk tölteni. Ezen felül, a magasabb évfolyambeliekhez hasonlóan módja van a kicsiknek duatlon-edzésre, úszó- vagy karatetanfolyamra járni a szülők döntése szerint.

Úgy gondoltuk, ehhez az újdonságokban bővelkedő tartalomhoz létrehozunk egy megfelelő formát. Így jött létre a Bölcs Bagoly nevével jelzett tantermi arculat.  
Tisztában vagyunk azzal, hogy a „Mi volt az iskolában?” szülői kérdésre legtöbbször a „Semmi!” a felelet. Ezért élve a technika vívmányaival, létrehoztunk egy interaktív oldalt a Facebookon, amelyen a szülők nyomon követhetik az iskolai történéseket, illetve ők is megoszthatják velünk és egymással közlendőiket. Bízunk a virtuális közösségépítés gyakorlati hasznában.

Aki nem hiszi, járjon utána!

A Bölcs Bagoly Képző 1. fokozat folyamatosan megújuló oldalán bekukucskálhat a kis huhogók életébe.

 

Mészáros Ildikó

osztályfőnök

Decrease font size Default font size Increase font size