Pest megye elutasítja a kirekesztést

Nyomtatás

Dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbit, Széchenyi-díjas tudóst és vallási vezetőt, 2012. június 5-én a nyílt utcán fenyegette meg egy magyarul beszélő ismeretlen személy. 2012. június 6. napján dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nyílt levélben tette közzé felhívását, amelyben Magyarország minden polgárát felszólította arra, hogy „emeljünk közösen áthatolhatatlan lelki és szellemi falat minden rasszista, kirekesztő, öncélú gyűlölködésre okot adó megnyilvánulás elé.”

Pest Megye Közgyűlése csatlakozik dr. Áder János felhívásához, amelyben arra kér minden embert, hogy szóval és tettel vállaljon közösséget a nyílt levelében megfogalmazott állásponttal, egyetértve a kijelentéssel, hogy „aki bármely okból és indokból politikai nemzetünk bármely tagját vagy közös értékét tagadja vagy meggyalázza, az önmagát gyalázza meg.”

A közgyűlés a határozati javaslat elfogadásával kinyilvánítja, hogy sem az inzultus, sem a mögötte álló indulat nem elfogadható a számunkra; elutasítjuk a gyűlölet és az intolerancia, vagy éppen az antiszemitizmus bármilyen formáját, mert nem fér össze sem a kereszténység hitével, erkölcseivel és értékrendjével, sem pedig az emberiség és az emberiesség eszményével. Magyarország és azon belül Pest megye jövője múlik azon, hogy senki ne érezhesse magát feljogosítva a kirekesztésre, vagy éppen arra, hogy bárkit fenyegessen kulturális, vallási, vagy nemzeti identitása miatt. A határozat elfogadásával kérünk arra minden embert, a 187 Pest megye közösség minden egyes tagját, hogy együtt védjük meg közös értékeinket, s nemzetünk minden tagját a rasszizmustól, a kirekesztéstől, és a gyűlölettől. 

Decrease font size Default font size Increase font size