Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor

Nehéz feladatot rótt rám az újság szerkesztője. Azt kérte, hogy próbáljam értékelni az évet jegyzői szemmel. Esetleg adjak némi kitekintést a jövő évre. A feladat azért nehéz számomra, mert különböző jellegű feladatkörben tapasztalt problémákról, esetleg eredményekről kellene egy összeszedett, közérthető cikket közreadni.

 

Köszönet a munkatársaknak

A jegyzőnek többes szerepe van, hiszen azon kívül, hogy Pusztazámor jegyzőjeként dolgozom, ugyanezt a feladatot ellátom Sóskúton is, természetesen nem egyedül. Szerencsére számíthatok munkatársaimra mindkét településen. Közös hivatal lévén több olyan kolléga van, aki mindkét falu lakosait szolgálja munkájával – gondolok itt az anyakönyvvezetőre, a gazdasági részleg dolgozóira, a lakcímnyilvántartással és a szociális ügyekkel foglalkozó munkatársaimra. Elöljáróban nekik szeretnék köszönetet mondani a 2023-ban végzett munkájukért!

Nehézségek a napi munka során

A jegyzőnek nemcsak az önkormányzatok feladatainak ellátásában van szerepe, hanem különböző államigazgatási hatósági feladatai is vannak. Ha röviden akarok fogalmazni, akkor azt mondhatom, hogy jegyzői szempontból ez az idei év aránylag könnyű volt. Mindenképpen könnyebb, mint az előző – járványokkal és korlátozó intézkedésekkel terhelt – évek. De ahogy a klasszikus vicc mondja: „Hogy vagy? Jól. Kicsit bővebben! Nem jól!” Ezzel arra próbálok utalni, hogy számos problémába ütköztünk a munkánk során. Olyanokba, amelyek elsősorban nem helyben keletkeztek, viszont a zámori lakók életét is nehezebbé tették.

Csak néhány kiragadott példát szeretnék ennek alátámasztására mondani. Az építésügyi hatóság vagy az állami főépítész olyan hatásköröket kapott meg az elmúlt években, amelyek korábban helyben intézendő ügyek voltak. Beszéljünk akár építkezésről, telekalakításról. Olyan jogértelmezéssel, joggyakorlással végzik a munkájukat, ami nélkülöz bármiféle méltányosságot, rugalmasságot. Ezt azok a zámoriak érthetik csak igazán, akik különböző ügyeikben elutasító határozatokat kaptak az állami hatóságoktól. Úgy, hogy a döntést hozó szervek az ún. merev, szűkítő jogértelmezést használják, és akár egy szó hiányára alapítanak elutasító döntést. Ráadásul ezekben az ügyekben még segítséget sem tudok adni a hozzám fordulóknak, mert már arra is volt példa, hogy az önkormányzat által kiadott hivatalos nyilatkozatot sem vették figyelembe, sőt virágnyelven megüzenték, hogy vegye tudomásul az önkormányzat, övék a hatáskör, majd ők eldöntik, mi a helyes.

Sajnos ahhoz is hozzá kellett szoknia a zámoriaknak, hogy a korábbi néhány napos ügyintézés egyre többször néhány hétre, akár több hónapra nyúlt el. Nem mindig azok az ügyintézők hibáztathatóak, akik a távolban dolgoznak, mert úgy telepítenek járási, megyei szintre feladatokat, hogy nem biztosítanak ehhez megfelelő hátteret. Történt olyan feladat-átcsoportosítás is a közelmúltban, amelyben olyan szervezet kapott meg 187 településre érvényes hatáskört, amelynek ehhez az első évben mindössze két embere volt. Tehát azt kell mondjam, hogy sajnos nehezebbé vált az emberek helyzete. Azt természetesen továbbra is hangsúlyozom, hogy hozzám és munkatársaimhoz bárki fordulhat tanácsot, tájékoztatást kérve, legjobb tudásunk szerint igyekszünk segíteni.  

Az akár évente több alkalommal változó jogszabályok sajnos folyamatosan szűkítik az önkormányzatok mozgásterét. Erre egyetlen példát mondok. Ha van egy településen tanya építésre kijelölt terület, akkor bizonyos nagyságú telkek esetében nem az számít, hogy a helyi szabályzat szerint hogyan lehet tanyát építeni, mert azt felülírta egy országos szabály. Tehát a fejünk felett úgy gondolták, hogy ne a zámoriak mondják meg, hogy mi a tanya és hogyan lehet építeni, majd mi megmondjuk, mert mi jobban tudjuk. Több ilyen problémát is sorolhatnék, de most már ideje, hogy pozitívabb dolgokról is számot adjak.

Saját erőből fejlesztjük szennyvíztisztítónkat

Az idei év egyik legnagyobb eredményének azt tartom, hogy a pedagógusokat érintő nagyon komoly törvényi változás hatását helyben tompítani tudtuk, így az önkormányzat fenntartásában lévő óvodából egyetlen dolgozó sem távozott az új törvény miatt. A környező településeken volt erre példa, így azt mondhatom, hogy az óvodánk kollektívájának megtartása jogosan minősíthető eredménynek. Remélem, 2024-ben is meg tudjuk őket tartani!

Az önkormányzat idén nem végzett kifejezetten látványos fejlesztést. Ennek két oka volt. Az egyik, hogy még a szokásos pályázatokat sem írták ki, tehát nem volt mire induljunk. Illetve azon a pályázaton, amelyen részt tudtunk venni, nem nyertünk. Ez a Magyar Falu Program keretében, járdaépítés támogatására kiírt pályázat volt, amelyben a pályázatunkat jónak értékelték, de forráshiány miatt tartaléklistára kerültünk. Illúzióink nincsenek, a korábbi években decemberben mindig a tartaléklista megszüntetéséről döntöttek. Valószínűleg ez vár ránk idén is. Most írtak ki új pályázatot, december és január között lehet benyújtani, amelyen szeretnénk indulni, és az óvodai játszóudvart, pontosabban a játszóeszközöket tervezzük ennek segítségével teljesen megújítani. Bízunk benne, hogy itt sikerrel járunk és a jövő év első felében megvalósíthatjuk az elképzelést.

A másik ok, ami miatt nagyon látványos fejlesztést nem tapasztalhattak az idén, a polgármester úr által is említett szennyvíztisztító rekonstrukciója. Ez már idén nagyon sok tízmillió forintjába került a falunak és még fog is kerülni, úgy, hogy a szükséges pénzt önerőből kell előteremtsük, mert pályázati forrás erre évek óta nincs és 2024-ben sem várható. Nagyon fontos beruházás, de szemmel alig látható, hiszen a meglévő tisztító felújításáról beszélünk, azaz nem egy üres telken húznak fel új épületet. Ettől két eredményt remélünk. Az egyik, hogy jó néhány évig a jelenlegi igényeket stabilan ki tudja szolgálni úgy, hogy a megtisztított és a természetbe kibocsátott szennyvíz minden követelménynek meg fog felelni. A másik, hogy előkészíti a kapacitás későbbi bővítését, megteremti annak alapját. A polgármester úr is említette a vele készült interjúban, hogy megpróbáljuk az ipari parkunkat minél előbb benépesíteni, hogy ezzel munkahelyeket teremtsünk és adóbevételeinket növeljük. Jelenleg folynak egy élelmiszertermékeket csomagoló üzem építési munkái, a tulajdonos tervei szerint jövőre már működni fog. Aktívan keresünk további beruházókat.

A lakossági együttélésben, toleranciában, egymás elfogadásában folyamatosan romlik a helyzet. Olyan kérdésekkel találkozom, amelyek korábban nem voltak jellemzők. Például mezőgazdasági területen hétvégén végzett munka zaja miatt panaszolják be a szomszédot, sok évvel ezelőtt ültetett fa árnyéka válik szomszédviszályt kiváltó okká, vagy a szomszédban tartott állat hangja, hogy csak néhány példát említsek. Sajnos Zámor sem kivétel ez alól. Viszont azt örömmel kell mondjam, hogy a környékbeli átlagot figyelembe véve nálunk kevesebb ilyen probléma van. Úgy tűnik Zámoron kicsit megértőbbek, elfogadóbbak az emberek. Remélem, ez így is fog maradni!

Számomra is öröm, hogy a járványos évek elmúltával újabb helyi önkéntesek által szervezett programokkal bővült a közösségi élet – ilyen volt például a Halloween-party. Sőt, már azzal is megkeresték az önkormányzatot, hogy jövőre újra szeretnék megrendezni a szüreti felvonulást és a szüreti bált. Az önkormányzat minden jó ötletre nyitott, minden szabadidős programot szervező személy vagy társaság számíthat az önkormányzat segítségére.

Választásra készülünk

Jövő évben előrehozott időpontban lesz megtartva az önkormányzati választás – október helyett júniusban, az Európai Parlament képviselőinek választásával azonos napon. A 2019-ben megválasztott tisztségviselők, képviselők mandátuma októberig fog tartani, csak a választást hozták előre. Hivatalos indokolás szerint költségtakarékossági okokból. Nagyon remélem, hogy az európai parlamenti választás országos kampánya nem fogja beárnyékolni a helyi önkormányzati választást. Zámoron az utóbbi ÖT(!) választáson kiemelkedően korrekt módon zajlott a kampány a faluban. Bízom a zámori választókban, hogy ezt a szép hagyományt fogják folytatni jövőre is.

Azt gondolom, hogy a következő években a helyi önkormányzatoknak is kicsit gondolkodásmódot, súlypontokat kell változtatni. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a most már egyre egyértelműbb bizonyítékokkal alátámasztott klímaváltozást. Egyetlen falu sem él burokban, minden hatást érzünk. Gyerekkoromban szinte nem találkoztam saras esővel, talán tízévente egyszer. Akkoriban ritkán fordult elő, hogy a Szaharából idesodort port találtam az udvaron vagy az autók tetején. Viszont szinte minden télen sokszor tudtunk szánkózni. Ma egy kicsit fordított a helyzet. Többször lehet találkozni messziről idesodort porfelhővel, mint hóval. Tehát a következő 5-10 évben az önkormányzatoknak olyan feladatokat is meg kell próbálni megoldani, amelyek nem hoznak azonnal látható hasznot, de lehet, hogy gyermekeinknek, unokáinknak segíthetünk jobban felkészülni a rájuk váró problémák leküzdésére.

Persze, nyilván fontos, hogy egy falu láthatóan épüljön, szépüljön, minden évben legyen valami új. Legyen pezsgő közösségi élet, legyenek rendezvények, szabadidős programok, és lehetőség szerint ezek legyenek ingyenesek, fizesse az önkormányzat, mert kevés ember engedheti meg magának, hogy belépőjegyet vásároljon. Vagy ha megengedheti, nem biztos, hogy akarja. Tehát az a jó, ha van minden és ingyen. Viszont a jövő nemzedékre is gondolnunk kell, és olyan dolgokba is be kell fektetnünk pénzt a következő években, amiknek látható eredményei lehet, hogy csak középtávon fognak jelentkezni.

Nehéz dolog a szemléletváltás, de néha szükséges. Többezer éves mondás, hogy egy folyón akkor kell átkelni, mikor odaérünk a partjára. Azt gondolom, hogy Földünk, ezen belül hazánk és szűkebb hazánk, Zámor esetében ma már nem támaszkodhatunk kizárólag erre a régi bölcsességre, ha azt akarjuk, hogy Zámor 15-20 év múlva is olyan falu legyen, ahol jó élni.

Köszönjük az együttműködést!

Végezetül szeretnék köszönetet mondani minden zámorinak, hogy hozzájárult ennek a szép kis falunak a működéséhez, életéhez. Kívánok mindenkinek meghitt, békés ünnepeket és egy olyan jövő évet, amely nem lesz rosszabb az ideinél. És ehhez kívánok még mindenkinek jó egészséget, mert ennél fontosabb nincs!

 

Dr. Újházi Miklós

Megjelent a Zámori Hírek 2023/6. számában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármesteri köszöntő

polgarmester

Szeretettel üdvözlöm a községünk iránt érdeklődő vendégeinket és a pusztazámori lakosokat!

Köszönöm, hogy érdeklődésükkel megtisztelik településünket.

Fogadják soraimat olyan szeretettel, mint ahogy mi pusztazámoriak fogadjuk a hozzánk érkező vendégeket.

Bemutatkozó oldalainkat lapozgatva betekintést nyerhetnek Pusztazámor régmúltjába, jelenébe és jövőjébe, köszönhetően annak, hogy egyre többen munkálkodnak azért, hogy Zámor élete tartalmas legyen.

Pusztazámor értékét, szépségét nem csak a történelmi és építészeti különlegességek, mint például a 3 hektáros arborétum jellegű ősparkkal övezett Barcza kastély, a zámorhegyi remeteség és harangház jelentik, hanem az a természetes igény is benne foglaltatik, ahogyan a településvezetés és az itt lakók ápolják, ahogyan a jelen gondos kezei megbecsülik.

Érdemes elidőzni Zámoron. Nálunk a látogatót először a dombokkal ölelt táj szelíd hívogató szépsége fogja meg, majd az utcák és házak rendje, végül a védett kis völgykatlanban elhelyezkedő település nyugalma, csendje. Aki belekóstol ebbe a világba, bizonyosan visszatérő vendég lesz itt.

Pusztazámor valamennyi lakója nevében tisztelettel köszönti és szeretettel várja:

Pátrovics Benedek
polgármester

Országos hírek

2024.febr. 28 Sze
Március 15-i program a Bálnában

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum idén új helyszínen, [ ... ]

OrszágosBővebben
2022.szept. 14 Sze

Immár 27. alkalommal rendezik meg szeptember 29. és október 2. között a Millenárison a 27. Budapest [ ... ]

OrszágosBővebben
2021.szept. 14 K

Fontos döntést hozott a kormány a hitelmoratóriumról Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése [ ... ]

OrszágosBővebben
2021.júl. 12 H
Segítség a cukorbeteg gyerekeknek

Magyarországon 800 ezer diagnosztizált, a becslések szerint ténylegesen mintegy 1,2 millió cukorbeteg [ ... ]

OrszágosBővebben
2021.júl. 06 K
Nyáron is fontos, hogy adjunk vért!

„A megfelelő véradószám mindannyiunk felelőssége. Az enyém, a tiéd, a miénk. Nem egy nyűg, [ ... ]

OrszágosBővebben
További helyi hírek

Keresés

Decrease font size Default font size Increase font size