Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor

AJÁNLATKÉRÉS


Pusztazámor Községi Önkormányzat (továbbiakban: Ajánlatkérő) parkfenntartási munkák elvégzésére
vállalkozót keres.


1. Az ajánlatkérés tárgya

Pusztazámor község közigazgatási területén elhelyezkedő zöldfelületi rendszerek kertészeti, parkgondozási munkák keretében történő folyamatos fenntartási és ezzel kapcsolatos egyéb szolgáltatások elvégzése a jelen ajánlatkérés mellékletét képező műszaki kiírás szerint a következő helyszínekre:

 • Harangláb körüli park, a hozzá tartozó és mellette az út túlsó oldalán található két füves, virágos
  sziget
 • Hunyadi János utca aljánál levő Kőkereszt körüli park
 • Kulturális rendezvényterület és Szabadidőpark környezete (beleértve a játszóteret)
 • Községháza környezete
 • 1848-as és a világháborús emlékművek környezete
 • Egészségház teljes környezete
 • Óvoda játszóudvara
 • Óvoda kerítésének külső, partoldal része
 • Parkosított iskolaudvar
 • Iskolaudvar régi telepítésű kertrésze
 • Az oktatási épületegyüttes teljes előkertje a parkolókkal és a parkolók előtti rézsűvel az árokig
 • Temetőbe vezető ösvény

 

2. Alkalmassági feltételek és igazolás mód

Ajánlatkérő alkalmasnak nyilvánítja Pályázót a szerződés teljesítésére, amennyiben:

 1. Ajánlattevő jogosult zöldterület-kezelés tevékenység végzésére:
  Igazolási mód: a cégkivonat (elegendő az e-cegjegyzek-ből letöltött), vagy az egyéni vállalkozói igazolvány egyszerű másolata.
 2. Több éve működő vállalkozás esetén a pályázó rendelkezik az utolsó három évben legalább kettő, zöldterület-kezelésre vonatkozó referenciával.
  Igazolási mód: egyszerű, ellenőrizhető tartalmú, nyilatkozat.
  Tevékenységét egy éven belül kezdő vállalkozás esetében a referencia-nyilatkozat hiánya nem kizáró ok.
 3. A pályázó gazdasági helyzete kiegyensúlyozott:
  Annak igazolása, hogy az előző három üzleti év során az ajánlattevő cég legalább két évben nem volt veszteséges.
  Igazolási mód: csatolni kell az utolsó három teljes üzleti év (2019., 2020., 2021.) jóváhagyott mérlegének egyszerű másolatát (egyéni vállalkozó esetében az adóbevallás egyszerű másolatát).
  Vagy nyilatkozni arról, hogy ezek milyen bárki számára elérhető adatbázisban tekinthetők meg.
  Továbbá csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattételt megelőző 12 hónapban banki fizetési kötelezettségének pontosan eleget tett.
  Tevékenységét egy éven belül kezdő vállalkozás esetében elegendő a fizetési kötelezettségek pontos teljesítésére vonatkozó nyilatkozat.

 

3. Bírálati szempont

Ajánlatkérő a jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt határidőn belül beérkezett és a 2. és 4. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő pályázatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el. Az ajánlati árat magyar forintban kérjük meghatározni díj + áfa bontásban.


4. Megkötendő szerződés típusa

Jelen ajánlatkérés nyertesével a Pusztazámor Községi Önkormányzat határozott idejű vállalkozási szerződést kíván kötni.

Munkavégzés és teljesítés: 2023. március 1-től – október 31-ig terjedő időszakra, amely időjárás függvényében egy hónappal meghosszabbítható. A határozott idő lejárta után a szerződés közös megegyezést követően meghosszabbítható.


5. Az ajánlattételi határidő

2022. november 15. (kedd) 12.00 óra

Ajánlatát postai úton, vagy személyesen a Pusztazámor Községi Önkormányzat címére (2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.), elektronikusan e-mailben a polgarmester@pusztazamor.hu és a titkarsag@pusztazamor.hu címre, vagy az önkormányzat hivatali kapujára (Név: PZAMOR, KRID azonosító: 208049359) szíveskedjen benyújtani úgy, hogy a fenti határidőig beérkezzen.

 

6. Elbírálás várható ideje és az eredményhirdetés:

A Képviselő-testület soron következő ülésén, legkésőbb 2022. november 30.-ig. Az ajánlattevők a döntésről az azt követő három munkanapon belül e-mailben kapnak értesítést.


7. Szerződéskötés:

Az elbírálást követő 30 napon belül.


8. Alternatív ajánlat:

Alternatív ajánlat nem tehető.


9. Egyéb rendelkezések:

Az Ajánlatkérő erre vonatkozó igény esetén helyszíni bejárásra is lehetőséget ad. A bejárás időpontját Pátrovics Benedek polgármesterrel kell egyeztetni a +36 30 952 6950 telefonszámon.
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánítására, különösen abban az esetben, ha a benyújtott ajánlatokban az ajánlattevők által kért ellenszolgáltatás összege a szokásos piaci árhoz képest feltűnően magas.

 

MELLÉKLET

 • Fák, cserjék, talajtakaró cserjék, sövénycserjék és örökzöldek gondozása:
  Fajtától függően: tavaszi lombgereblyézés, metszés, alakítás (vadhajtások metszése augusztusban), kapálás, tányérozás, műtrágyázás, talajtakarás, gyomlálás, növényvédelem (permetezés a fák, bokrok betegségeinek megelőzésére szolgáló anyaggal, melynek egészségügyi ártalma nincs), pótlás, öntözés (az automatikus öntözővel ellátott területek kivételével), a szemét eltávolítása.
  A balesetveszélyt rejtő fák (száraz ágak a koronában, statikailag bizonytalan féloldalas korona, egy irányba húzó törzs stb.), elszáradt fák és közlekedést zavaró, beláthatóságot akadályozó, a légvezetékeket veszélyeztető fák folyamatos feltérképezése a Vállalkozó feladata, melyekről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, a balesetveszély elhárítása érdekében.
 • Virágfelületek gondozása, ültetése:
  A virágfelületekkel kapcsolatos teendők: évelő és egynyári virágok talaj-előkészítése, ültetése, gyomlálás, pótlás, öntözés (az automatikus öntözővel ellátott területek kivételével), a szemét összegyűjtése.
 • Gyepfelületek gondozása:
  Fűnyírás (szükség szerint, általában hetente, az időjárás függvényében), fűgyűjtés, depózás, gyomirtás, felülvetés, tápanyag utánpótlás, a gyep szellőztetése, hengerezése, a vakondtúrások megszüntetése, lomb összegyűjtése, öntözés (az automatikus öntözővel ellátott területek kivételével), a szemét eltávolítása.
 • Konténer csere igény jelzése
 • Egyéb feladatok:
  • A játszótér gumiburkolatának takarítása, tisztán tartása, gyepszőnyeg kezelése, szemét eltávolítása.
  • Fajta függően a növények téliesítése földtakarással, örökzöldek összekötése, hálózása.
  • A fagyvédelem miatti őszi takarás kibontása.
  • Partoldalak (rézsűk) eső okozta vízmosások folyamatos rendbetétele.
  • Térkő burkolatok folyamatos tisztán tartása, gyommentesítése.
  • A parkoló burkolatának folyamatos karbantartása, gyommentesen tartása, a szemét eltávolítása.
  • Koroda-kertben található szalonnasütők kitakarítása.
  • Iskolai gumiburkolatú pálya takarítása, a vízelvezetők szükség szerinti tisztítása.
  • Az iskola játszótere alatti homokozó folyamatosa gondozása.
  • Az óvoda kerítésén túl a rézsű tövébe ültetett tujasor ápolása.
  • Az óvoda homokozójának folyamatos gondozása.
  • Óvodai kő támfal folyamatos rendbetétele.
  • Az esetleges rongálások jelzése.
  • Ereszcsatorna őszi falevelektől való tisztításának elvégzése (iskolaudvar).

Polgármesteri köszöntő

polgarmester

Szeretettel üdvözlöm a községünk iránt érdeklődő vendégeinket és a pusztazámori lakosokat!

Köszönöm, hogy érdeklődésükkel megtisztelik településünket.

Fogadják soraimat olyan szeretettel, mint ahogy mi pusztazámoriak fogadjuk a hozzánk érkező vendégeket.

Bemutatkozó oldalainkat lapozgatva betekintést nyerhetnek Pusztazámor régmúltjába, jelenébe és jövőjébe, köszönhetően annak, hogy egyre többen munkálkodnak azért, hogy Zámor élete tartalmas legyen.

Pusztazámor értékét, szépségét nem csak a történelmi és építészeti különlegességek, mint például a 3 hektáros arborétum jellegű ősparkkal övezett Barcza kastély, a zámorhegyi remeteség és harangház jelentik, hanem az a természetes igény is benne foglaltatik, ahogyan a településvezetés és az itt lakók ápolják, ahogyan a jelen gondos kezei megbecsülik.

Érdemes elidőzni Zámoron. Nálunk a látogatót először a dombokkal ölelt táj szelíd hívogató szépsége fogja meg, majd az utcák és házak rendje, végül a védett kis völgykatlanban elhelyezkedő település nyugalma, csendje. Aki belekóstol ebbe a világba, bizonyosan visszatérő vendég lesz itt.

Pusztazámor valamennyi lakója nevében tisztelettel köszönti és szeretettel várja:

Pátrovics Benedek
polgármester

Országos hírek

2024.febr. 28 Sze
Március 15-i program a Bálnában

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum idén új helyszínen, [ ... ]

OrszágosBővebben
2022.szept. 14 Sze

Immár 27. alkalommal rendezik meg szeptember 29. és október 2. között a Millenárison a 27. Budapest [ ... ]

OrszágosBővebben
2021.szept. 14 K

Fontos döntést hozott a kormány a hitelmoratóriumról Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése [ ... ]

OrszágosBővebben
2021.júl. 12 H
Segítség a cukorbeteg gyerekeknek

Magyarországon 800 ezer diagnosztizált, a becslések szerint ténylegesen mintegy 1,2 millió cukorbeteg [ ... ]

OrszágosBővebben
2021.júl. 06 K
Nyáron is fontos, hogy adjunk vért!

„A megfelelő véradószám mindannyiunk felelőssége. Az enyém, a tiéd, a miénk. Nem egy nyűg, [ ... ]

OrszágosBővebben
További helyi hírek

Keresés

Decrease font size Default font size Increase font size