Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor

Helyi lapunk, a Zámori Hírek decemberi száma évzáró beszélgetést közölt  Pátrovics Benedekkel, Pusztazámor polgármesterével, melyet az alábbiakban közreadunk.

 

 

 

 

 

 

 

– Polgármester Úr! Gondolom, mint minden esztendőben, ez év januárjában is egy átlagos, sok munkával járó, de különösebb izgalmak nélküli esztendőre készült mind ön, mint a képviselő-testület. Milyen elképzelésekkel, tervekkel indultak neki 2020-nak, és azokból mit sikerült megvalósítaniuk?

– Az idei évet hasonlóan kezdtük, mint az ezt megelőzőket. A szinten tartás biztosítása mellett természetesen voltak nagyobb terveink is. Ezek között említeném a műfüves focipálya felújítását, amelynek állapota már igencsak megkívánta ezt a befektetést. A pályát közel 14 évvel ezelőtt építettük, sok esemény zajlott a területén, és azért, hogy még szintén hasonlóan sok sportolásra és szabadidős programra lehetőséget biztosítson, az állapotát meg kellett óvni. Az önkormányzat saját erőből újította fel a pályát, a beruházás összege több mint 14,5 millió forint volt. Most már biztosan mondhatom, hogy a műfüves focipálya mellett elkészült a „B” típusú sportpark is a focipálya közvetlen közelében. Erre, a szabadtéren felállított testedző eszközök megvalósítására, 2016-ban pályáztunk. A benyújtott pályázati anyagunk sikerrel járt, de mégis több mint négy évet kellett arra várnunk, hogy meg is történjen a beruházás. Ez a projekt elméletben az önkormányzatnak nem került pénzébe, mert központi költségvetési forrásból, állami beruházásként valósult meg. A gyakorlatban viszont az önkormányzatnak kellett a területet biztosítania, lehetővé kellett tenni az elkészült sportpark megközelítését, és mindemellett a létesítmény fenntartása, üzemeltetése és karbantartása is az önkormányzat feladata. A tavalyi évben a Magyar Falu Program keretében, pályázati úton, csaknem 15 millió forint támogatást kapott a Pusztazámor Római Katolikus Plébánia. Viszont ez a támogatási összegkeret már nem fedezte a rossz tető és ereszcsatorna felújítását. Ezeket a munkálatokat az önkormányzat saját költségén átvállalta, és az idei évben 3,5 millió forintból meg is valósította a helyreállítást.

Az idei év legnagyobb beruházásaként a járdaépítést szeretném megemlíteni, amely a Kossuth Lajos utca – Petőfi Sándor utca szakaszon már meg is valósult. A Magyar Falu Program keretében kiírt pályázat csak az építkezés anyagköltségének támogatására terjedt ki. Ez a támogatási összeg 5 millió forintot jelentett, amely a teljes beruházás 10%-át sem tette ki. A beruházás fennmaradó részét az önkormányzatnak kellett finanszíroznia, amely közel 52 millió forint volt.

Több, két éve benyújtott pályázatunk van folyamatban. Ezek megfeleltek az értékelési szempontoknak, csak éppen idővel a rendelkezésre álló forrás kimerült, és tartaléklistára kerültünk. Ide sorolnám a Móricz Zsigmond utca 1 km-es útszakaszának felújítását. Ha nem akarunk várni a felújítással, akkor saját költségből megvalósított beruházásként kell beterveznünk 2021-re.

Amiről fontosnak tartok még számot adni, az a szennyvíztisztító bővítésének a szükségessége. Az üzemeltető szerint a rendszer kapacitása teljes mértékben ki van használva, és emellett még többletkapacitásra lenne igény. Mindezeket összevetve szükséges a szennyvíztisztító telep fejlesztése, bővítése. A fejlesztés tervezői költségbecslés alapján 160–200 millió forintot jelentene. Ha erre nem tudunk pályázati forrást szerezni, és az önkormányzatokat sújtó támogatás-elvonási tendencia folytatódik, vagyis ha az önkormányzatunknak teljes egészében magának kell kigazdálkodnia a bővítés összegét, akkor félő, hogy feléljük tartalékainkat, és még a működésünk is veszélybe kerülhet. Ha beigazolódnak az elvonások, amelyekkel jó úton haladnak az önkormányzatok ellehetetlenítése felé, akkor felül kell vizsgálnunk elképzeléseinket. Próbálok realista maradni, de nem árt mindenre felkészülni.

– Aztán március körül megérkezett a nem várt „vendég”, a koronavírus, ami – ma legalábbis úgy tűnik – egy-másfél évre gyökeresen átrendezte az életünket. Milyen intézkedéseket hoztak a településen a járvány fékentartására?  Erőfeszítéseik nyomán mennyire sikerült kezelni a helyzetet?

– A kormány által hozott szigorításokat elfogadtuk és lehetőségeink szerint be is tartottuk, tartjuk továbbra is. Számos intézkedést hoztunk a járvánnyal szembeni védekezés és megelőzés érdekében. Az önkormányzat felajánlotta – és aki igényt tartott rá, azoknak biztosította –, hogy gondoskodik a 70 év feletti, egyedülálló nyugdíjasok ellátásáról, házhoz viszi a segítséget azoknak, akik erre rászorulnak. Gyógyszerek beszerzésében, bevásárlásban, illetve térítés ellenében egyszeri melegétel biztosításában segítettünk. Megkértük a 70 év felettieket, hogy amennyiben módjuk van rá, ne hagyják el otthonukat. Mindemellett kétszeri alkalommal maszkot is biztosítottunk a számukra.

Március közepétől tájékoztattuk a lakosságot, hogy a hivatal nem tart személyes ügyfélfogadást. Lehetőség szerint e-mailben és telefonon keresztül érdeklődjenek. Minden hétköznap 8–12 óra között ügyeletet biztosítottunk. Mivel magam is a veszélyeztetett korosztályt erősítem, ezért én is „házi fogságban”, otthonról irányítottam az önkormányzat működését.

Az óvodában március 18-tól rendkívüli szünet kezdődött. E hónap végére a Komplex-Tox Kft. dolgozói teljes kézi és gépi fertőtlenítést végeztek, amelynek költségeit a társaság állta. Tevékenységüket és hozzáállásukat ezúton is szeretném megköszönni. Az Egészségház teljes gépi fertőtlenítése is megtörtént még márciusban. A játszóteret, az Oktatási Épületegyüttes sportudvarát és a műfüves pályát lezártuk. Döntés született arról is, hogy 2020. április 1-jétől visszavonásig Pusztazámor teljes közigazgatási területén tilos az avar és egyéb más kerti hulladék égetése, szabadban és tüzelőberendezésben egyaránt.

Úgy gondolom, a vírushelyzet első hullámát sikerült jól átvészelnünk, és jelen helyzetben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy megóvjuk egészségünket. Azt tapasztaltam, hogy a lakosság elfogadta a korlátozó intézkedéseket és fegyelmezetten be is tartotta azokat. Az önkormányzat segítő szándékát és intézkedéseit köszönettel vették. Természetesen a szükséges óvintézkedések betartása mellett is bekövetkezhet a baj, de az érintettek számíthatnak rá, hogy ebben az esetben támogatást nyújtunk számukra. Példaként említeném, hogy a Zámori Óvoda dolgozóinál az önkormányzat finanszírozásában végeztettünk vírustesztet. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az önkormányzat mellett Pusztazámoron működő vállalkozások is felajánlották segítségüket a lakosság és az önkormányzati intézmények számára.

– A jelenlegi helyzetben milyen elképzeléseik, konkrét terveik vannak a 2021-es esztendőre?

– Természetesen elsődleges és legfontosabb feladatunk a járványhelyzet kezelése, a zámoriak egészségének a védelme, a szükséges és nélkülözhetetlen intézkedések megtétele, a kialakult helyzet minél kevesebb „kárral” való megélése. Emellett persze felelősen tervezünk a következő eszendőre. Ez évben azok a – pályázatokon egyébként sikerrel szerepelt – beruházásaink nem valósultak meg, amelyekhez a kiíró nem tudta biztosítani a forrást. Továbbra is törekszünk a község előnyére szolgáló pályázatokon részt venni – de hozzá kell tennem: a központi régióhoz tartozunk, ami köztudottan gazdag, vannak nálunk fejletlenebb térségek, amelyek elsőbbséget élveznek az elbírálás során. Ahogy az interjú elején is említettem, a szennyvíztisztító bővítése elengedhetetlen és egyben rendkívül költséges feladat lesz. A Móricz Zsigmond utca felújítása szintén esedékes lenne. Terveink és elképzeléseink vannak, és bízom benne, lehetőségünk is lesz a megvalósításukra.

–  A korlátozó intézkedések a település amúgy igen gazdag társadalmi-kulturális életét is érintették. Számos, a lakosság körében kedvelt program elmaradt. Mi az, amit ilyen körülmények között is meg tudtak tartani eredeti, avagy módosított formában?

– Sajnálatos módon idén valóban minden rendezvényünk elmaradt. Fontosnak tartom a közösséget építő rendezvények szervezését és megtartását, de még ennél is előrébb való az emberi egészség megóvása. Sok hagyományőrző eseményünkről kellett lemondanunk. Idén Pusztazámor lett volna a „Három falu két keréken” rendezvény házigazdája. Nem volt lehetőségünk a szokásos gyereknapi programok, a Falunap, a szüreti mulatság, az idősek napja és a Márton-napi mulatság megtartására sem. Az összes ünnepi megemlékezés is elmaradt ebben az évben. Az év hátralévő részére még megvannak a terveink, ha a vonatkozó kormányzati intézkedések és a körülmények lehetővé teszik, ezek talán megvalósulhatnak. Kiss Ágnes művelődésszervező asszonnyal egyeztettük a Mikulás-programmal kapcsolatos elképzeléseinket. Eszerint a Télapó hintóval érkezik az iskola-óvoda parkolójába, és ott kis csoportokban fogadja a gyerekeket és adja át részükre az ajándékokat. 2020-ban falukarácsonyi ünnepséggel nem készülünk, viszont a hagyományos karácsonyfa-díszítést és -állítást tervezzük, illetve a betlehemi jászolt is szeretnénk kihelyezni.

Mindent összevetve, hogyan értékeli Pusztazámor elmúlt évét, hogyan jellemezné a község helyzetét, a lakosság hangulatát?

– Azt kell mondjam, hogy a vírushelyzet bekövetkeztét leszámítva, amely óriási változást és kötöttséget hozott mindenki életébe, kedvező, eredményes esztendőt zártunk. A tervezett beruházásaink megvalósultak, viszont a rendezvényeink teljes mértékben elmaradtak. A község anyagi helyzetét elfogadhatónak ítélem meg, jelenleg stabil körülményekkel és háttérrel működünk. Viszont úgy vélem, ha az állam további önkormányzati megvonásokat vezet be, illetve a pályázatok elbírálásában, valamint forrásbiztosítás tekintetében nem járunk pozitív eredménnyel, akkor az igencsak megviseli anyagi helyzetünket. Úgy vélem, a lakosság fegyelmezetten és az óvintézkedéseket betartva éli mindennapjait. Szeretném, ha így maradna ez továbbra is; ez esetben nyertesen fogunk kikerülni ebből a helyzetből.

Az idén minden bizonnyal rendhagyó lesz az év vége is, az advent, a karácsony, az óév búcsúztatása. Mit kíván a település lakosságának az ünnepekre, az előttünk álló új évre? Milyen személyes érzésekkel éli meg ezt az időszakot, és milyen reményekkel tekint a 2021-es esztendő elé?

– Az első és legfontosabb, amit kívánhatok, az a kitartás, jó egészség, és kérésként az, hogy vigyázzunk egymásra. Ebben nincs segítségünkre a tájékoztatás, szerintem senki nem tudja, mi a helyes viselkedés. Jómagam felháborítónak tartom, hogy az önkormányzatok, a polgármesterek nem kapnak az államtól vagy az ÁNTSZ-től kellő tájékoztatást a vírushelyzettel kapcsolatban. Emiatt elképzeléseink sincsenek például arról, hogy Pusztazámoron hányan estek át a víruson. De a felháborodásomat félretéve reménykedve várom az ellenszer megérkezését és mindenki számára elérhetővé tételét, hogy minél hamarabb megszabadulhassunk a járványtól. Együtt érzünk a vírus áldozatainak családtagjaival. Kívánok minden kedves lakosnak kellemes karácsonyi ünnepeket, valamint sokkal szebb és boldogabb új esztendőt! Vigyázzanak magukra, ne menjenek közösségbe és próbálják átvészelni ezt az időszakot!

Kiss Zoltán

 

Polgármesteri köszöntő

polgarmester

Szeretettel üdvözlöm a községünk iránt érdeklődő vendégeinket és a pusztazámori lakosokat!

Köszönöm, hogy érdeklődésükkel megtisztelik településünket.

Fogadják soraimat olyan szeretettel, mint ahogy mi pusztazámoriak fogadjuk a hozzánk érkező vendégeket.

Bemutatkozó oldalainkat lapozgatva betekintést nyerhetnek Pusztazámor régmúltjába, jelenébe és jövőjébe, köszönhetően annak, hogy egyre többen munkálkodnak azért, hogy Zámor élete tartalmas legyen.

Pusztazámor értékét, szépségét nem csak a történelmi és építészeti különlegességek, mint például a 3 hektáros arborétum jellegű ősparkkal övezett Barcza kastély, a zámorhegyi remeteség és harangház jelentik, hanem az a természetes igény is benne foglaltatik, ahogyan a településvezetés és az itt lakók ápolják, ahogyan a jelen gondos kezei megbecsülik.

Érdemes elidőzni Zámoron. Nálunk a látogatót először a dombokkal ölelt táj szelíd hívogató szépsége fogja meg, majd az utcák és házak rendje, végül a védett kis völgykatlanban elhelyezkedő település nyugalma, csendje. Aki belekóstol ebbe a világba, bizonyosan visszatérő vendég lesz itt.

Pusztazámor valamennyi lakója nevében tisztelettel köszönti és szeretettel várja:

Pátrovics Benedek
polgármester

Országos hírek

2024.febr. 28 Sze
Március 15-i program a Bálnában

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum idén új helyszínen, [ ... ]

OrszágosBővebben
2022.szept. 14 Sze

Immár 27. alkalommal rendezik meg szeptember 29. és október 2. között a Millenárison a 27. Budapest [ ... ]

OrszágosBővebben
2021.szept. 14 K

Fontos döntést hozott a kormány a hitelmoratóriumról Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése [ ... ]

OrszágosBővebben
2021.júl. 12 H
Segítség a cukorbeteg gyerekeknek

Magyarországon 800 ezer diagnosztizált, a becslések szerint ténylegesen mintegy 1,2 millió cukorbeteg [ ... ]

OrszágosBővebben
2021.júl. 06 K
Nyáron is fontos, hogy adjunk vért!

„A megfelelő véradószám mindannyiunk felelőssége. Az enyém, a tiéd, a miénk. Nem egy nyűg, [ ... ]

OrszágosBővebben
További helyi hírek

Keresés

Decrease font size Default font size Increase font size