HVB újabb jelölteket vett nyilvántartásba és ezzel befejeződött a jelöltállítás időszaka

Nyomtatás

KIVONAT

Készült a Pusztazámori Helyi Választási Bizottság 2024. május 6-ai ülésén hozott határozatokból

 

17/2024.(V.6.) sz. határozat

A Pusztazámori Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv., és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 132. § alapján a 2024. június 9. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására Pusztazámor községben Páros Zoltánt független képviselő-jelöltként nyilvántartásba veszi.  

A határozat ellen a Ve. 221. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fellebbezést nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. A fellebbezést a Ve. 307/P.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében a Pest Vármegyei Területi Választási Bizottság bírálja. A fellebbezést - a Pest Vármegyei Területi Választási Bizottságnak címezve - a Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben, telefaxon vagy e-mailen kell benyújtani.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől számított 3 napon belül, azaz legkésőbb 2024. május 9-én 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és postai értesítési címét, ha eltér a lakcímétől; fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyar lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát, számát vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

Indokolás

Páros Zoltán képviselő-jelölt összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat. Összesen 24 ajánlást gyűjtött, ebből 16-ot ellenőrzött a választási iroda melyből 16 érvényes volt. A jelölt a képviselő-jelöltséghez a törvényben előírt egyéb feltételeknek is megfelel.

 

18/2024.(V.6.) sz. határozat

A Pusztazámori Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv., és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 132. § alapján a 2024. június 9. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására Pusztazámor községben Pálok-Ney Attilát független képviselő-jelöltként nyilvántartásba veszi.  

A határozat ellen a Ve. 221. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fellebbezést nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. A fellebbezést a Ve. 307/P.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében a Pest Vármegyei Területi Választási Bizottság bírálja. A fellebbezést - a Pest Vármegyei Területi Választási Bizottságnak címezve - a Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben, telefaxon vagy e-mailen kell benyújtani.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől számított 3 napon belül, azaz legkésőbb 2024. május 9-én 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és postai értesítési címét, ha eltér a lakcímétől; fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyar lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát, számát vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

Indokolás

Pálok-Ney Attila képviselő-jelölt összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat. Összesen 13 ajánlást gyűjtött, ebből 13-at ellenőrzött a választási iroda melyből 12 érvényes volt. A jelölt a képviselő-jelöltséghez a törvényben előírt egyéb feltételeknek is megfelel.

 

19/2024.(V.6.) sz. határozat

A Pusztazámori Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv., és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 132. § alapján a 2024. június 9. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására Pusztazámor községben Tóth Tamást független képviselő-jelöltként nyilvántartásba veszi.  

A határozat ellen a Ve. 221. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fellebbezést nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. A fellebbezést a Ve. 307/P.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében a Pest Vármegyei Területi Választási Bizottság bírálja. A fellebbezést - a Pest Vármegyei Területi Választási Bizottságnak címezve - a Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben, telefaxon vagy e-mailen kell benyújtani.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől számított 3 napon belül, azaz legkésőbb 2024. május 9-én 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait; a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és postai értesítési címét, ha eltér a lakcímétől; fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyar lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát, számát vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

Indokolás

Tóth Tamás képviselő-jelölt összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat. Összesen 13 ajánlást gyűjtött, ebből 13-at ellenőrzött a választási iroda melyből 12 érvényes volt. A jelölt a képviselő-jelöltséghez a törvényben előírt egyéb feltételeknek is megfelel.

 

20/2024 (V.6.) sz. határozat

A Pusztazámori Helyi Választási Bizottság a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásán (a továbbiakban: választás) bejelentett, illetve nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Helyi Választási Bizottság a választáson bejelentett, illetve nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. Pátrovics Benedek István
 2. Préda József
 3. Gombos Gábor

A Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 160. §. (1) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 160. §. (2) bekezdése értelmébena választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.

A 2024. június 9. napjára kitűzött, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 31. § (1) bekezdése szerint a polgármester jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]

A Ve. 160. § (1) és (2) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Az IM rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2024. május 6-án, 16.00 óra után végzi el.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Pusztazámori Helyi Választási Bizottság 2024. május 6-án 16.00 óra után elvégezte a bejelentett, illetve az általa nyilvántartásba vett jelöltek sorrendjének sorsolását.

A határozat a Ve. és az IM rendelet előzőekben hivatkozott rendelkezésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

 

21/2024 (V.6.) sz. határozat

A Pusztazámori Helyi Választási Bizottság a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásán (a továbbiakban: választás) bejelentett, illetve nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Helyi Választási Bizottság a választáson bejelentett, illetve nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. Oláh Gábor
 2. Csibrikné Pátrovics Krisztina
 3. Páros Zoltán
 4. Gombos Gábor
 5. Mizsei Martina
 6. Csóli Ödön
 7. Szabó-Ágoston Barbara
 8. Zsakóné Csóli Erika
 9. Orosz Béla
 10. Békési Balázs Gábor
 11. Garai Zsolt
 12. Benefi Éva
 13. Hornyák András
 14. Garainé Kiss Gabriella
 15. Pálok-Ney Attila
 16. Tóth Tamás

A Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 160. §. (1) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 160. §. (2) bekezdése értelmébena választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.

A 2024. június 9. napjára kitűzött, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 31. § (1) bekezdése szerint a polgármester jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]

A Ve. 160. § (1) és (2) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Az IM rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2024. május 6-án, 16.00 óra után végzi el.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Pusztazámori Helyi Választási Bizottság 2024. május 6-án 16.00 óra után elvégezte a bejelentett, illetve az általa nyilvántartásba vett jelöltek sorrendjének sorsolását.

A határozat a Ve. és az IM rendelet előzőekben hivatkozott rendelkezésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

 

pdf icon Letöltés

 

Decrease font size Default font size Increase font size