Közlemény: Akkumulátor-ipari beruházás

Nyomtatás

SKMBT C364e24020115450

 

Tisztelt Zámori Lakótársaim!

 

Pusztazámor lakosságát is teljesen érthető módon izgalomban tartja a Sóskútra tervezett akkumulátor-ipari beruházás.

Úgy gondoltuk, hogy megfelelő információk birtokában alakítunk ki álláspontot a kérdésről, de erre úgy tűnik, most nincs mód. Jelenleg még nincs elérhető ismeret a szomszéd faluban alkalmazni kívánt technológiáról. A Sóskúton tervezett tájékoztató kudarcba fulladt, erről az ott jelenlévő Zámoriaktól és az írott és elektronikus sajtóból is lehetett értesülést szerezni. Más fórumokon sem lehetett a cég képviselőitől információt kapni, mert nem voltak jelen. Így a külső szakértők és civilek hozzászólásaikban lényegében találgatásokra, feltételezésekre, interneten elérhető információkra támaszkodva általánosságokban tudtak aggályokat megfogalmazni.

Viszont érzékeljük azt az elvárást a lakosság részéről, hogy szeretnék tudni, mi az önkormányzat álláspontja ebben a kérdésben. Ezért a jelenlegi rendkívül csekély információk alapján a következőket tartjuk fontosnak nyilatkozni:

Bár Pusztazámor távolabb van a tervezett beruházástól, mint Tárnok vagy Érd, az uralkodó szélirány is felőlünk fúj Sóskút felé, de ennek ellenére aggodalommal figyeljük a fejleményeket. A Pusztazámori önkormányzat nem támogatja, hogy ez a beruházás a szomszédságunkban valósuljon meg. Határozott véleményünk, hogy az ilyen jellegű üzemeknek a lakott területektől nagyobb távolságban, elsősorban az akkumulátorgyárak területén belül, vagy azok közvetlen szomszédságában van helye. Különös tekintettel arra, hogy az ilyen feldolgozók az akkumulátor gyártás során keletkező selejtet vagy használt akkumulátorokat dolgoznának fel, és az ebből kinyert anyagot az akkumulátorgyárak használják fel újra további termékek előállítására. Éppen ezért nem tartjuk helyes megoldásnak, hogy a selejt vagy hulladék feldolgozók a keletkezés helyétől több tíz kilométeres távolságban, más településen létesüljenek.

Sajnos tény, hogy egy szomszédos településnek nem sok beleszólása van egy hatósági engedélyezési eljárásba, de azt ígérhetjük, hogy amennyiben a tevékenység megkezdéséhez szükséges eljárások (melyek lefolytatása nem helyi ügy, hanem kormányhivatal vagy más állami szervek hatáskörébe tartozik) megkezdődnek, azokat figyelemmel kísérjük. Szükség esetén független szakértőt bízunk meg a tervdokumentációk áttanulmányozásával, a hatósági eljárások figyelemmel kísérésével. Amennyiben lehetőség mutatkozik rá, ezekben az eljárásokban Zámor önkormányzata ügyféli jogállást fog kérni magának. (Reméljük, meg is fogjuk kapni!)

Ha a szakértői vizsgálatok eredményeként megalapozott aggályok merülnek fel, meg fogjuk fontolni önállóan vagy más településekkel együtt a jogszabályi keretek között lehetséges intézkedések megtételét, ideértve a kiadott engedélyekkel kapcsolatos jogorvoslatok kezdeményezését is.

Pusztazámor képviselő-testületének tagjaival egyetértésben:

Pátrovics Benedek
   polgármester

Decrease font size Default font size Increase font size