BURSA Hungarica 2023-2024

Nyomtatás

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK

 

A BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvételt a 2023/2024-es tanévre a Pusztazámor Községi Önkormányzat kiírja a következő szempontok figyelembevételével:

- Pusztazámori lakosú, állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő, hátrányos szociális helyzetű, teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterfokozaton résztvevő, felsőoktatási intézményben hallgató, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett, pályázatot benyújtó hallgató részére.

 

A támogatás mértéke havi 5.000.-Ft/fő.

A pályázatok benyújtási határideje 2023. november 3. napja.

 

Az ösztöndíj időtartama:

  • "A" típusú pályázat a jelenlegi felsőoktatási hallgatók részére 10 hónap, két egymást követő tanulmányi félév, 2023/2024. tanév második (tavaszi), illetve a 2024/2025. tanév első (őszi) féléve,
  • „B” típusú pályázat a jelenleg, 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőfokú intézménybe még nem nyert érettségizettek, és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű, nappali tagozatos felsőoktatási alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik. Időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. A pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján történik, amely a tanulmányi eredménytől független.

A pályázati elbírálás ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ösztöndíjra minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A pályázó elektronikusan tölti ki a nyomtatványt, majd ezt kinyomtatva, aláírva nyújtja be az önkormányzathoz a szükséges mellékletekkel együtt.

 

Kötelező mellékletek:

  • felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2022/2023 tanév első félévéről,
  • a pályázó és a pályázóval egy háztartásban, a lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részéről havi nettó jövedelemigazolás, (munkabér igazolása, nyugdíjszelvény, NAV igazolás, FHT, EGYT igazolása, családi pótlék összegéről igazolás, GYES, GYET, GYED, tartásdíj, árvaellátás, ösztöndíj stb.),
  • a pályázó által kitöltött, kinyomtatott, aláírt eredeti BURSA pályázati nyomtatvány!

 

A pályázati űrlap csak a fent nevezett meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat csak az önkormányzat a Támogatáskezelőhöz megküldött csatlakozási nyilatkozat elfogadása után válik aktuálissá.

 

Pátrovics Benedek sk.
polgármester

 

dr. Újházi Miklós sk.                           
jegyző

 

Decrease font size Default font size Increase font size