Miért nincs, és miért nem lesz?

Nyomtatás

Miért nincs, és miért nem lesz?

Nem túl régen ismét felmerült, hogy miért nincs Zámoron bankautomata, és szorgalmazni kellene az önkormányzatnál, hogy intézkedjen. Nem új keletű felvetés ez. Az elmúlt években több alkalommal is volt erről szó, részben lakók egymást közt, részben képviselő-testületi ülések „egyebek” napirendi pontja keretében.

Elsőként le kell írjam, hogy egyelőre nem is lesz és szeretném részletesen megismertetni a kedves olvasókkal, hogy ennek milyen okai vannak.
Többször puhatolóztunk ebben a kérdésben hozzáértő, ebben jártas szakemberek véleményét kikérve és a vonatkozó jogszabályokat vizsgálva. Egy bank ATM-et akkor telepít bárhova, ha az neki kötelező vagy olyan magas az ügyfeleinek a száma, ami miatt ez neki megéri. A bankok a kötelező ATM-telepítést teljesítik nagyvárosokba vagy népes községekbe történő kihelyezéssel. Minden esetben olyan helyre, amely épületen belüli – pl. a saját fiókjuk előterébe vagy nagyáruházakba. Sóskúton a Takarékszövetkezet (ma már MBH Bank) azután telepített ATM-et a Benta hídjánál lévő saját épületébe, amikor jogszabály kötelezte rá. De mivel a Sóskúti fiók bezárt, nagyon bizonytalan, hogy meddig lesz ott.

A Zámori önkormányzat megkereste azt a Magyarországi vállalkozást, amely banktól függetlenül kész kihelyezni és működtetni automatákat. De mivel banktól független, így a jutalékokból fedezi az üzemeltetés költségeit. Ha a jutalékok nem fedezik azt, akkor az önkormányzatnak kell havi díjat fizetnie. Megkeresésünkre közöltek egy adatsort, melyből kiderül, hogy a havi díjat, hozzájárulást a tranzakciók száma szerint kell téríteni. Amennyiben a havi tranzakciók száma meghaladja az 1800-at, a működtetés az önkormányzat számára díjmentes, viszont, ha a 600-at sem éri el, akkor csaknem 230 ezer forintot kell fizetni havonta. Információt kaptunk arról, hogy egy banki ügyekben jártas szakember legfeljebb 300-400 tranzakcióban kalkulálja a Zámori havi forgalmat. A helyi posta tranzakció száma átlagosan 50-60 között mozog, tehát még a 100-tól is messze van. Feltételezve azt, hogy egy éjjel-nappal elérhető automatából többen vennének ki készpénzt, mint a postán, és ezt a nagyobb számot 4-6-szorosára becsüljük a jelenlegihez képest, akkor is messze alatta maradunk a 600-nak. Mivel a bankautomata kihelyezésére minimálisan egy éves szerződést kell kötni, azzal kellene számolnunk, hogy közel 3 millió forintos költséggel tudná biztosítani az önkormányzat a bankautomata működését. Egy nálunk csaknem kétszer népesebb település polgármesterével beszélgettem erről a kérdésről, ahol néhány éve telepítették ezt az automatát. Ők éves szinten másfél-kétmillió forint közötti összeget fizetnek, mert a csaknem kétszer annyi lakó sem mindig produkál 900 tranzakciót, az átlagos jellemző tranzakció szám 600 és 900 között mozog. Ebből is látható, hogy egy feleakkora település, azaz Zámor, a legalsó kategóriában megjelölt tranzakciószámnál többet nem produkálna, legfeljebb 1-2 kiugró hónapban, de valószínűleg egyetlen hónapban sem. A képviselő-testület mindezt mérlegelve úgy döntött, hogy nem kíván közel évi 3 milliós költséget vállalni, így elvetette a bankautomata telepítésének gondolatát.

Van egy másik ok is, amit a döntés meghozatalánál figyelembe vett a testület. Több, mint egy éve folyamatosan lebegteti a posta a helyi fiók bezárását vagy működésének drasztikus csökkentését. Arra hivatkoznak, hogy a helyi posta működési költségeit a klasszikus postai szolgáltatások és a különböző mellékszolgáltatások (pénzfelvétel, szerencsejáték, biztosítás kötés stb.) után befolyó bevétel nem fedezi. Nem csak Zámort érinti a Postának ez a törekvése, hanem minden 1500 főnél kevesebb lakójú települést. Zámoron több alkalommal megkerestek helyi vállalkozókat, hogy partnerként vegyék át a postai szolgáltatásokat. Hirdetményben toboroznak posta-partnert. Amikor az önkormányzat komoly anyagi támogatást (teljes rezsi átvállalása, bérleti díj elengedése), éves szinten csaknem 1,5 millió forintot, ajánlott a postának, ha változatlan módon működteti tovább a fiókot, azt válaszolták, hogy a felajánlást köszönik, de ők továbbra is partnert keresnek az üzemeltetés átadására. Ebből az következik, hogy a postánk sorsa annak ellenére bizonytalan, hogy az önkormányzat komoly együttműködési szándékot jelzett a központ felé. Ha tehát mi csaknem dupla költséggel olyan intézkedést teszünk, azaz bankautomatát telepítünk, amely tovább rontja a helyi fiók bevételét, elősegíthetjük annak bezárását. Jelenleg is azt sugallja az összes írott és elektronikus média, hogy a posták megszűnésének az önkormányzat, sőt személyesen a polgármester az okozója.

Erről cikkeznek annak ellenére, hogy a postaszolgáltatás állami feladat. Ezt a postatörvény is kimondja. A Magyar Állam a saját kizárólagos tulajdonában lévő Magyar Posta Zrt.-vel kötött szerződést erre a feladatra. Az önkormányzatoknak semmilyen törvényben rögzített feladata nincs a postaszolgáltatással kapcsolatban. Ha megszűnik mégis az az érv, hogy az önkormányzat nem volt együttműködő. Nos, Zámor együttműködést (anyagi támogatást ajánlott) és most olyan döntést hozott, amely nem csökkenti a helyi posta bevételeit.

A fent leírtakból két dolog kitűnik. Az egyik, hogy egy ilyen kis lélekszámú településen, mint Zámor, nem azon múlik egy ATM telepítése, hogy szépen megkérjük valamelyik bankot, ő rábólint, és kihelyezi azt. A másik, hogy több kérdést összefüggésében kell mérlegelni, mert hogyha az önkormányzat anyagi terhek vállalásával lehetővé teszi az automata működését, azzal egy olyan megszokott, a lakosság nagyobb részét érintő szélesebb körű, kényelmes szolgáltatás megszüntetését is elősegítheti, mint a helyi posta.


Dr. Újházi Miklós

Decrease font size Default font size Increase font size