Pályázat általános és középiskolásoknak

Nyomtatás

A Honvédelmi Minisztérium az idén 175 éves magyar honvédség évfordulóját vers- és novellapályázattal is szeretné megünnepelni. Olyan általános és nappali tagozatos középiskolás diákok részvételére számít, akiket megihlet a hazafiság, a hazaszeretet, a haza védelme, a hősiesség témája és tollat ragadnak. A pályázatkiírók ezzel szeretnék felhívni a diákok figyelmét az összetartozásra, a haza és a hon védelmére, lehetőséget biztosítva, hogy gondolataikat kifejezésre juttassák, mit jelent a XXI. század fiataljai számára az otthon, a honvédség, a hősiesség és a magyar katona.

 

Pályázati felhívás

„Talpra magyar, hí a haza!” címmel, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi ifjúsági vers- és novellaíró pályázatot hirdet.

Idén 175 éves a Magyar Honvédség. Ennek apropójából ifjúsági pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium a Magyarország területén nappali tagozatos középiskolás diákok és általános iskola 6., 7., és 8. osztályos tanulók részére.

Petőfi Sándor, Nemzeti Dal című költeményét 175 évvel ezelőtt írta, amely a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb, leghazafiasabb műve. A vers egybeolvadt az 1848. március 15-i forradalmi eseményekkel. Arra kérjük a 6., 7., és 8. osztályos tanulókat és középiskolás diákokat, hogy jelen pályázati kiírás keretében ragadjanak tollat és írjanak a hazafiság, a hazaszeretet, a haza védelme, a hősiesség témájában verset vagy novellát. A pályázat célja: Felhívni a diákok figyelmét az összetartozásra, a haza- és a hon védelmére, a hazafiságra, a biztonságra. Lehetőséget biztosítani a diákok számára gondolataik kifejezésére, hogy mit jelent a XXI. század tanulói számára az otthon, a honvédség, a hősiesség, a magyar katona.

Pályázati felhívás címe: „Talpra magyar, hí a haza!”

Pályázat kiírója: Honvédelmi Minisztérium

Pályázhatnak: Általános iskolás tanulók (6., 7., 8. évfolyamos) és nappali tagozaton tanuló középiskolás diákok.

A pályaművek beküldésének határideje: 2023. április 28. (péntek) 23:59 óráig

Nyertesek kiértesítése: 2023. május 17-ig, elektronikus úton

Ünnepélyes eredményhirdetés ideje: 2023. május végén

Nevezési díj: nincs

Nevezési kategóriák: vers és novella

Tematikus megkötés nincs. Egy szerző legfeljebb 2 verset vagy 2 novellát küldhet be a hazafiság, a hazaszeretet, a haza védelme, a hősiesség témájában. Lehet mindkettő kategóriában pályázni, ez esetben 1 vers és 1 novella együttes beküldésére van lehetőség. Olyan műveket várunk, amelyek eddig még nem kerültek publikálásra sem internetes felületen, sem nyomtatásban. A szerző a pályamű benyújtásával felelősséget vállal arra, hogy a pályázata saját szellemi terméke. Egy pályamű maximális terjedelme szóközökkel együtt a 8000 karaktert nem haladhatja meg. A verseket, novellákat „Word” dokumentumban, .doc kiterjesztésben kérjük beküldeni.

A pályázókat kérjük, hogy a beküldött e-mailben tüntessék fel a pályamű címét, a szerző nevét (írói nevét), életkorát, iskoláját, osztályát, pályázó törvényes képviselőjének nevét, e-mail címét, telefonszámát, felkészítő tanár nevét, elérhetőségét (ha van).

Részletek: A pályaműveket elektronikus úton várjuk az alábbi e-mail címre: human.palyazat@hm.gov.hu

A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk. A kiválasztott, legjobb pályaművek megjelennek a honvedelem.hu weboldalon, valamint kiadvány formájában is megjelentetjük, hogy minél szélesebb körben megismerhesse a nagyközönség a fiatalok értékhű, versben és novellában leírt gondolatait. Csak új, eddig nem megjelentetett művel lehet pályázni. A pályázati anyagot a pályázat felhívás részét képező aláírt nyilatkozatokkal együtt, elektronikus úton kérjük megküldeni részünkre.

A pályaművek felhasználása: A pályázó a pályázat benyújtásával, a pályamű nyilvánosságra hozatalát a kiírónak engedélyezi. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a legjobb pályaműveket megjelenítse a honlapján, a pályázatot népszerűsítő marketing anyagokban, a kiíró közösségi média felületein, esetlegesen a sajtóban az alkotó megjelölésével. Amennyiben ennek a kérésnek a nyertes pályamű készítője nem kíván eleget tenni, pályázó tudomásul veszi, hogy a díjra a továbbiakban nem jogosult, és a kiíró jogosult a soron következő tartaléknyertest értesíteni, részére a nyereményt átadni.

Értékelés, díjazás kettő korosztályban:

1. általános iskolás 6., 7., 8. osztályos diákok külön vers, külön novella kategória

2. nappali tagozaton tanuló középiskolás diákok külön vers, külön novella kategória.

Három tagú zsűri értékeli a pályaműveket, versek tekintetében figyelembe véve a rímelést, s mindkettő kategória esetén a témához legközelebbi kapcsolódást.

Első, második, harmadik helyezett:

- oklevél díjazásban;

- 1., 2., 3. helyezettek értékes nyereményben részesülnek (pl.: repülés honvédségi légi járművel; harcászati bemutató megtekintése; tárgyi nyeremények, ingyenes nyári honvédelmi táborozási részvétel, honvédelmi élménynapon részvétel)

A díjazott pályázók felkészítő tanárai is elismerésben részesülnek.

Kérdések a pályaművek beküldéséhez: - human.palyazat@hm.gov.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket, a tárgyban kérjük, hivatkozzon a pályázati felhívás címére: „Talpra magyar, hí a haza!” - vagy a HM Oktatási és Ifjúságstratégiai Főosztály telefonszámán: 06 1 474- 1111/22307

Decrease font size Default font size Increase font size