Tájékoztatás kutak fennmaradási engedélyével kapcsolatban

Nyomtatás

Még az év végéig kérhető a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak fennmaradási engedélye. Aki legkésőbb december 31-ig a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak, mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól. Az utólagos engedélyezés hatásköre megoszlik a katasztrófavédelmi igazgatóságok és a helyi önkormányzatok jegyzői között.

A jegyző hatáskörébe tartozó fennmaradási engedélyezési eljárás: (72/1996. (V. 22.) Korm. r. 24. § (1) bekezdése szerint)

Olyan – használatban, illetve használható állapotban lévő – kutak fennmaradási engedélyezési eljárása, ahol az alábbi három feltétel fennáll

1. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 10 m3/nap és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel. Röviden és közérthetőbben: a kút a talajvízre lett telepítve, nem történt meg a vízzáró réteg áttörése, átfúrása.

2. Épülettel (lakóépülettel, hétvégi házzal, gazdasági épülettel), vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

3. Nem gazdasági célú vízigény.

Tehát a fenti három feltételnek együttesen kell teljesülnie. Ahol ezek a feltételek nem teljesülnek, az engedélyező hatóság a fővárosi és a megyei katasztrófavédelemi igazgatóságok. Zámor esetében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Főosztály (1081 Budapest, Dologház u. 1., 1443 Budapest, Pf.:154, hivatali kapu KRID-azonosítója: 313 504 758/, e-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

Az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményre vonatkozó fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérnie. A kérelem formanyomtatványa letölthető a www.pusztazamor.hu honlapról (Önkormányzati Hivatal/Ügyintézési tudnivalók, letölthető űrlapok), vagy kérésre a titkárság megküldi e-mailben, illetve kérhető nyomtatott formában fogadási időben a Községházán.

Dr. Újházy Miklós jegyző

 

 

Decrease font size Default font size Increase font size