Felavatták a Petőfi család felújított síremlékét

Nyomtatás

Június 11-én felavatták a Petőfi-család megújult síremlékét a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Itt nyugszanak Petőfi Sándor szülei, Petrovics István és Hrúz Mária, felesége, Szendrey Júlia, gyermekük, Petőfi Zoltán, valamint a költő öccse, István. Az 1908-ban létesült sírhely a Petőfi Társaság kezdeményezésére jött létre; a szülők sírja eredetileg a Józsefvárosi temetőben volt. A síremlék és környezete magánadományból és a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) támogatásával újult meg.

„Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak.
Anyám, soká, örökkön él.”

Petőfi Sándor: Jövendölés (részlet)

 

 

A rendezvényen – melyen számos politikus, művész, közéleti szereplő megjelent és beszédet mondott – elhangzott:„Az emlékművek nem a hősöknek kellenek, hanem nekünk, kései utódoknak, akik meg akarunk őrizni, helyre akarunk állítani, életre akarunk hívni minél többet abból, amit Petőfi Sándor életműve megtestesít és a mának üzen. Emlékeznünk kell, hogy értsük a szabadság értékét…”. „Petőfi mindenütt ott van, ahol magyarok vannak, és mindig ott lesz, amíg a magyarság megmarad. Mától azonban van egy újabb méltó nemzeti zarándokhely, ahol minden magyar emlékezhet nagy költőnkre…”

Az 1849-ben Segesvár mellett, a fejéregyházi csatamezőn eltűnt költő nem nyugszik a sírhelyen, de szelleme belengi a környezetet. A Nemzeti Panteonban pihen számos személy, aki ezer szállal kötődik Petőfihez, így legjobb barátja, Arany János, Gyulai Pál, aki sokat tett költészetének elismertetéséért, Barabás Miklós, Petőfi első közismert arcképének megfestője vagy Egressy Gábor, aki a forradalom estéjén előadta a Nemzeti dalt a Nemzeti Színházban, és ő készítette a Petőfit ábrázoló híres dagerrotípiát is.

A Petőfi Társaság Bory Jenőt bízta meg a Petőfi család síremlékének elkészítésével. A társaság szerette volna már 1910-ben felállítani az alkotást, amelyet azonban csak 1911. október 29-én leplezték le. A síremlék rendkívüli: 4 méter magas, a 2 méter magas haraszti kő posztamensen 2 méteres bronz turulmadár látható. A talapzat alsó részén látható koszorút 1913-ban készítette Bory Jenő, ekkor is helyezték el. A síremlék talapzatába beépítették a Petőfi szülők eredeti sírkövét. A posztamens felirata: A legszeretettebb Anya. A legszeretettebb Atya. A koszorún a következő települések nevei szerepelnek: Nezsider, Újpest, Debrecen, Veszprém, Győr, Árva, Sárvár, Pozsony, Kecskemét, Brassó, Szatmár, Szeged, Németújvár, Budapest, Miskolcz, Egyháza, Arad.

Az elmúlt egy évben felújították a teljes síremlék kő és fém részeit, megújultak a környező növények és a díszburkolat. A síremlék környezetét a NÖRI újíttatta fel, megvédve a gyönyörű fasort. Helyreállították a sírkert eredeti úthálózatát is a Petőfi család síremlékének környezetében.

Apagyiné Gáspár Jolán

A midio. hu nyomán

Fotó: A szerző felvételei és MTI

 

 

Decrease font size Default font size Increase font size