Tájékoztatás határszemléről

Nyomtatás

TÁJÉKOZTATÁS HATÁRSZÁMLÉRŐL

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya körlevélben értesítette a környező településeket a 2022. évi határszemléről. Felhívja minden földhasználó – bejegyzés hiányában haszonélvező, tulajdonos – figyelmét, hogy köteles a termőföldjét megművelni, illetve gyommentes állapotban tartani.

A 2022. évi határszemle alkalmával 2022. MÁJUS 23-tól 2022. OKTÓBER 7-ig a törökbálinti, százhalombattai, PUSZTAZÁMORI, tárnoki, sóskúti, érdi KÜLTERÜLETI- ÉS ZÁRTKERTI TERMŐFÖLDEK ELLENŐRZÉSÉT végzi a Földhivatal.

Tájékoztatásuk szerint a határszemlén az alábbiak kerülnek ellenőrzésre:

  • a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok egyezősége (művelési ág megváltoztatása, illetve bejegyzésének elmulasztása)
  • az ingatlan tulajdoni lapján nyilvántartott művelési ágnak megfelelő hasznosítás
  • a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett, a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozása
  • az előírt hasznosítási kötelezettség betartása
  • az időleges más célú hasznosítás megszüntetése
  • az időleges más célú hasznosítási engedély lejárta után, az eredeti állapotba történő helyreállítás
  • a más célú hasznosítás megkezdésének előzetes bejelentése
  • a földminősítési mintaterek
  • az engedély nélküli más célú hasznosítás, illetve ezt követően az eredeti állapotba történő helyreállítás megtörténte
  • az újrahasznolsítást igénylő területek.

A fent felsorolt esetekben megállapított mulasztás esetén a Földhivatali Osztály hivatalból eljárást folytat le, majd a döntés során a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. §-ában felsoroltak szerint – mulasztás esetén – földvédelmi bírságot szab ki.

Kérjük az ingatlanok földhasználóit, tulajdonosait, haszonélvezőit, hogy a külterületen a termőföldek, valamint belterületen a mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló ingatlanokon a fent részletezett hasznosítási kötelezettségüknek és egyéb bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget.

 

Pusztazámor Községi Önkormányzat

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Decrease font size Default font size Increase font size