Új szervezetek a közösségi és civil élet fellendítéséért

Nyomtatás

A közelmúltban két civil szervezet is alakult településünkön, a Zöld Zámor Természet- és Környezetvédő Egyesület, valamint a Pusztazámor Közösségi és Kulturális Alapítvány. Az alábbiakban közreadjuk e két szervezet bemutatkozó ismertetőjét.

 

Zöld Zámor Természet- és Környezetvédő Egyesület

Örömmel tudatjuk, hogy ez év októberében megalakult a Zöld Zámor Természet- és Környezetvédő Egyesület (tagjai: Csontos Anikó, Csuta Albert, Gombos Gábor, Tölgyes-Háy Katalin, Karabinszky Helga, Pálok-Ney Attila, Rátay Csilla, Réder Ferenc, Tóth Tamás).

Célunk egy olyan közösség építése, amely fontosnak tartja és tevőlegesen is részt kíván venni a természeti erőforrások, azaz a környékbeli erdők, mezők, talaj, a vízkészlet (patak), a biológiai sokféleség (madarak, beporzó rovarok, kisemlősök stb.) és az épített értékek védelmében. Mindezt a jelen és a jövő nemzedékek érdekeit szem előtt tartva tesszük.

Feladatunknak tartjuk településünket egy olyan fenntartható fejlődési pályán tovább segíteni, melynek az egészséges környezet mellett része a gyalogos és kerékpáros közlekedési módok lehetőségének kialakítása, közösségi terek, fenntartható turisztikai fejlesztések létrehozása, melyek gyermekeink számára is vonzó otthont jelentenek.

Nem feledkezünk meg a jelenről, a sokakat foglalkoztató aktuális kérdésekről és környezetvédelmi problémákról sem (környezetszennyezések bejelentése, szemétszedés, madarak védelme, faültetés stb.).

A források megteremtéséhez pályázatokon veszünk részt vagy az önkormányzatot biztatjuk erre. 

Együttműködésre törekszünk a helybéli emberekkel, az iskolásokkal és azok családjaival, a helyi és környékbeli civil szervezetekkel, az önkormányzattal és az egyházzal. Várjuk az építő hozzászólásokat és az alapgondolattal egyetértő, tenni akaró embereket. A környezettudatos szemlélet kialakításának ösztönzésére előadásokat, programokat szervezünk, ismeretterjesztő cikkeket, tanulmányokat osztunk meg.

És örülünk, ha egyre többen gondolják úgy, hogy „csak a természetet gazdagítva gazdagodhatunk”.

 

Pusztazámor Közösségi és Kulturális Alapítvány

A bejegyzés alatt álló civil szervezetet olyan helybéli édesanyák hozták létre, akik fontosnak tartják, hogy Pusztazámoron egy olyan megtartó közösségi élet alakuljon ki, amely elősegíti a település felnövekvő nemzedékének kisgyermekkortól élethosszig tartó művészeti, kulturális nevelését, oktatását, és az iskolarendszeren kívül, de itt helyben lehetőséget nyújt öntevékeny, önképző tanfolyamok, előadások, klubok szervezésére.

Célunk az egészséges életmódra való nevelés, a településen lakó generációk közötti kapcsolat kialakítása, ápolása, a hagyományőrzés elősegítése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának, a környezettudatos szemlélet és a természet szeretetének erősítése a lakosság körében. Fontosnak tartjuk a helyi identitástudat erősítését, a közösségi összetartozásérzés és aktivitás növelését, az elvándorlási szándék csökkentését.

A lakosság körében motiváció kialakítására törekszünk a saját környezet további építésére, szépítésére, a helyi értékek megóvására, a helyi hátrányos helyzetű lakossági réteg támogatására, felzárkóztatására.

Feladatunk lesz a helyi közösségi és társadalmi élet érdekérvényesítési képességének erősítése, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, önfenntartó képességének növelése.

Ennek érdekében Pusztazámor és a környékbeli falvak lakosai számára kulturális, művelődési és sportprogramokat, rendezvényeket szervezünk a jövőben, melyek reményeink szerint hozzájárulnak Pusztazámor kulturális életének színesítéséhez.

Az öt kuratóriumi tag – Todola Tímea, Szloszjár-Nyulasi Ditta, Ketter Gabriella, dr. Takács-Halmy Viktória és Szőke Szilvia – szeretettel várja az ötleteket, kéréseket, kezdeményezéseket, amelyekre igényt tart a lakosság és amelyek színesíthetik, fellendíthetik a közösségi életet Pusztazámoron. Önkéntes munkánkkal kulturális értelemben folytatása szeretnénk lenni a 2017-ben megszűnt Zámori Kör tevékenyégének, együttműködésre törekszünk az önkormányzattal, a helyi civil szervezetekkel, vállalkozókkal és vallási intézményekkel. Hosszabb távú céljaink között szerepel az önkormányzattal közösen létrehozni egy olyan közösségi teret, amely szervesen illeszkedik a település mindennapjaiba és ahol színvonalas és minőségi közösségépítő programok szervezésére van lehetőség.

Valljuk, hogy a közösség alapvető emberi létfeltétel, a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás érzésének elősegítése azt az érzést biztosítja az emberek számára, hogy az egyén maga is részt vesz saját életének irányításában, azaz felelősséget vállal önmagáért.

A helyi közösség tagjainak önmagukról mint közösségről alkotott képe, önmeghatározása a tagok között folyamatosan zajló párbeszéd, a közös cselekvés és a közös értékek felfedezése révén jön létre.

Decrease font size Default font size Increase font size