Családi adóvisszatérítés

Nyomtatás

Szeptember 30-án este megjelent a Magyar Közlönyben a családi adóvisszatérítésről szóló kormányrendelet, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, azaz október közepétől.

A rendelet többek között azt írja, hogy ha a magánszemély a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult – akkor is, ha azt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe –, az Szja. törvény szerinti összevont adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét bizonyos értékhatárig nem köteles megfizetni.

A kedvezmény összege legfeljebb a 2020 decemberére a KSH által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók esetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset 12-szeresének az adó Szja. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti százaléka, ezer forintra kerekítve. A kedvezmény összege ezer forint, ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni része legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el – olvasható a közlönyben.

A rendeletben szó esik az egyszerűsített adózást használókról, illetve a KATA-sokról is, illetve arról, hogy a kedvezményt elhunyt magánszemély esetén is érvényesíteni lehet az alábbi feltételekkel:
Az elhunyt magánszemély házastársa vagy örököse az adózó családi kedvezményre való jogosultságára tekintettel járó, az elhunyt magánszemélyt az 1. § szerint megillető kedvezmény és az 5. § szerint megillető ekho-kedvezmény, valamint a 6. § szerint megillető visszatérítés érvényesítését kérheti az adóhatóságtól, feltéve, hogy az elhunyt magánszemély az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerint a 2021. év bármely napján családi kedvezményre volt jogosult, vagy a 6. § szerinti visszatérítésre jogosultságot szerezhetett volna.

A kérelemben foglaltakról az adóhatóság dönt, soron kívüli adómegállapítási eljárásban. További részletek a közlönyben olvashatók.

 

Decrease font size Default font size Increase font size