Ingatlanok és közterületek tisztán tartása

Nyomtatás

Eddig az időjárás nagyon kegyes hozzánk, leszámítva egy-egy napot. Úgy tűnik, a napokban mégiscsak beköszönt az igazi tél. Ennek kapcsán szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét néhány fontos és betartandó intézkedésre.

1. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

- Az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), saroktelek esetén minden oldalán, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a hóeltakarításról és a síkosságmentességről.

- A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.

- Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

- A beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről.

- A telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.

- A járműbehajtók átereszeinek építéséről, jó karban és tisztán tartásáról.

2. Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet – a nyitva tartás ideje alatt – a tulajdonos köteles tisztán tartani.

3. Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 07.00 óráig köteles letakarítani és a hulladékot az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállítani.

4. A közterületek tisztán tartása nappal és éjszaka, időbeni korlátozás nélkül végezhető.

 5. A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

Fentiek a „Pusztazámor Községi Önkormányzat 8/2004. (VII.09.) számú rendelet a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” lettek kiragadva.

Ügyeljük környezetünk tisztán tartására és téli időszakban nagyobb körültekintéssel magunk és embertársaink testi épségének megóvásával a megfelelő hóeltakarításra és a síkosságmentesítésre.

Pátrovics Benedek polgármester

 

 

 

 

 

 

Eddig az időjárás nagyon kegyes hozzánk, leszámítva egy-egy napot. Úgy tűnik, a napokban mégiscsak beköszönt az igazi tél. Ennek kapcsán szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét néhány fontos és betartandó intézkedésre.

 

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

ü  Az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), saroktelek esetén minden oldalán, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a hóeltakarításról és a síkosságmentességről.

ü  A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.

ü  Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

ü  A beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről.

ü  A telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.

ü  A járműbehajtók átereszeinek építéséről, jó karban és tisztán tartásáról.

 

(2) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet – a nyitva tartás ideje alatt – a tulajdonos köteles tisztán tartani.

 

(3) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 07.00 óráig köteles letakarítani és a hulladékot az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállítani.

 

(4) A közterületek tisztán tartása nappal és éjszaka, időbeni korlátozás nélkül végezhető.

 

(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

 

Fentiek a „Pusztazámor Községi Önkormányzat 8/2004. (VII.09.) számú rendelet a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” lettek kiragadva.

Ügyeljük környezetünk tisztán tartására és téli időszakban nagyobb körültekintéssel magunk és embertársaink testi épségének megóvásával a megfelelő hóeltakarításra és a síkosságmentesítésre.

 

Pátrovics Benedek polgármester