„Nyertesen fogunk kikerülni ebből a helyzetből”

Nyomtatás

Helyi lapunk, a Zámori Hírek decemberi száma évzáró beszélgetést közölt  Pátrovics Benedekkel, Pusztazámor polgármesterével, melyet az alábbiakban közreadunk.

 

 

 

 

 

 

 

– Polgármester Úr! Gondolom, mint minden esztendőben, ez év januárjában is egy átlagos, sok munkával járó, de különösebb izgalmak nélküli esztendőre készült mind ön, mint a képviselő-testület. Milyen elképzelésekkel, tervekkel indultak neki 2020-nak, és azokból mit sikerült megvalósítaniuk?

– Az idei évet hasonlóan kezdtük, mint az ezt megelőzőket. A szinten tartás biztosítása mellett természetesen voltak nagyobb terveink is. Ezek között említeném a műfüves focipálya felújítását, amelynek állapota már igencsak megkívánta ezt a befektetést. A pályát közel 14 évvel ezelőtt építettük, sok esemény zajlott a területén, és azért, hogy még szintén hasonlóan sok sportolásra és szabadidős programra lehetőséget biztosítson, az állapotát meg kellett óvni. Az önkormányzat saját erőből újította fel a pályát, a beruházás összege több mint 14,5 millió forint volt. Most már biztosan mondhatom, hogy a műfüves focipálya mellett elkészült a „B” típusú sportpark is a focipálya közvetlen közelében. Erre, a szabadtéren felállított testedző eszközök megvalósítására, 2016-ban pályáztunk. A benyújtott pályázati anyagunk sikerrel járt, de mégis több mint négy évet kellett arra várnunk, hogy meg is történjen a beruházás. Ez a projekt elméletben az önkormányzatnak nem került pénzébe, mert központi költségvetési forrásból, állami beruházásként valósult meg. A gyakorlatban viszont az önkormányzatnak kellett a területet biztosítania, lehetővé kellett tenni az elkészült sportpark megközelítését, és mindemellett a létesítmény fenntartása, üzemeltetése és karbantartása is az önkormányzat feladata. A tavalyi évben a Magyar Falu Program keretében, pályázati úton, csaknem 15 millió forint támogatást kapott a Pusztazámor Római Katolikus Plébánia. Viszont ez a támogatási összegkeret már nem fedezte a rossz tető és ereszcsatorna felújítását. Ezeket a munkálatokat az önkormányzat saját költségén átvállalta, és az idei évben 3,5 millió forintból meg is valósította a helyreállítást.

Az idei év legnagyobb beruházásaként a járdaépítést szeretném megemlíteni, amely a Kossuth Lajos utca – Petőfi Sándor utca szakaszon már meg is valósult. A Magyar Falu Program keretében kiírt pályázat csak az építkezés anyagköltségének támogatására terjedt ki. Ez a támogatási összeg 5 millió forintot jelentett, amely a teljes beruházás 10%-át sem tette ki. A beruházás fennmaradó részét az önkormányzatnak kellett finanszíroznia, amely közel 52 millió forint volt.

Több, két éve benyújtott pályázatunk van folyamatban. Ezek megfeleltek az értékelési szempontoknak, csak éppen idővel a rendelkezésre álló forrás kimerült, és tartaléklistára kerültünk. Ide sorolnám a Móricz Zsigmond utca 1 km-es útszakaszának felújítását. Ha nem akarunk várni a felújítással, akkor saját költségből megvalósított beruházásként kell beterveznünk 2021-re.

Amiről fontosnak tartok még számot adni, az a szennyvíztisztító bővítésének a szükségessége. Az üzemeltető szerint a rendszer kapacitása teljes mértékben ki van használva, és emellett még többletkapacitásra lenne igény. Mindezeket összevetve szükséges a szennyvíztisztító telep fejlesztése, bővítése. A fejlesztés tervezői költségbecslés alapján 160–200 millió forintot jelentene. Ha erre nem tudunk pályázati forrást szerezni, és az önkormányzatokat sújtó támogatás-elvonási tendencia folytatódik, vagyis ha az önkormányzatunknak teljes egészében magának kell kigazdálkodnia a bővítés összegét, akkor félő, hogy feléljük tartalékainkat, és még a működésünk is veszélybe kerülhet. Ha beigazolódnak az elvonások, amelyekkel jó úton haladnak az önkormányzatok ellehetetlenítése felé, akkor felül kell vizsgálnunk elképzeléseinket. Próbálok realista maradni, de nem árt mindenre felkészülni.

– Aztán március körül megérkezett a nem várt „vendég”, a koronavírus, ami – ma legalábbis úgy tűnik – egy-másfél évre gyökeresen átrendezte az életünket. Milyen intézkedéseket hoztak a településen a járvány fékentartására?  Erőfeszítéseik nyomán mennyire sikerült kezelni a helyzetet?

– A kormány által hozott szigorításokat elfogadtuk és lehetőségeink szerint be is tartottuk, tartjuk továbbra is. Számos intézkedést hoztunk a járvánnyal szembeni védekezés és megelőzés érdekében. Az önkormányzat felajánlotta – és aki igényt tartott rá, azoknak biztosította –, hogy gondoskodik a 70 év feletti, egyedülálló nyugdíjasok ellátásáról, házhoz viszi a segítséget azoknak, akik erre rászorulnak. Gyógyszerek beszerzésében, bevásárlásban, illetve térítés ellenében egyszeri melegétel biztosításában segítettünk. Megkértük a 70 év felettieket, hogy amennyiben módjuk van rá, ne hagyják el otthonukat. Mindemellett kétszeri alkalommal maszkot is biztosítottunk a számukra.

Március közepétől tájékoztattuk a lakosságot, hogy a hivatal nem tart személyes ügyfélfogadást. Lehetőség szerint e-mailben és telefonon keresztül érdeklődjenek. Minden hétköznap 8–12 óra között ügyeletet biztosítottunk. Mivel magam is a veszélyeztetett korosztályt erősítem, ezért én is „házi fogságban”, otthonról irányítottam az önkormányzat működését.

Az óvodában március 18-tól rendkívüli szünet kezdődött. E hónap végére a Komplex-Tox Kft. dolgozói teljes kézi és gépi fertőtlenítést végeztek, amelynek költségeit a társaság állta. Tevékenységüket és hozzáállásukat ezúton is szeretném megköszönni. Az Egészségház teljes gépi fertőtlenítése is megtörtént még márciusban. A játszóteret, az Oktatási Épületegyüttes sportudvarát és a műfüves pályát lezártuk. Döntés született arról is, hogy 2020. április 1-jétől visszavonásig Pusztazámor teljes közigazgatási területén tilos az avar és egyéb más kerti hulladék égetése, szabadban és tüzelőberendezésben egyaránt.

Úgy gondolom, a vírushelyzet első hullámát sikerült jól átvészelnünk, és jelen helyzetben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy megóvjuk egészségünket. Azt tapasztaltam, hogy a lakosság elfogadta a korlátozó intézkedéseket és fegyelmezetten be is tartotta azokat. Az önkormányzat segítő szándékát és intézkedéseit köszönettel vették. Természetesen a szükséges óvintézkedések betartása mellett is bekövetkezhet a baj, de az érintettek számíthatnak rá, hogy ebben az esetben támogatást nyújtunk számukra. Példaként említeném, hogy a Zámori Óvoda dolgozóinál az önkormányzat finanszírozásában végeztettünk vírustesztet. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az önkormányzat mellett Pusztazámoron működő vállalkozások is felajánlották segítségüket a lakosság és az önkormányzati intézmények számára.

– A jelenlegi helyzetben milyen elképzeléseik, konkrét terveik vannak a 2021-es esztendőre?

– Természetesen elsődleges és legfontosabb feladatunk a járványhelyzet kezelése, a zámoriak egészségének a védelme, a szükséges és nélkülözhetetlen intézkedések megtétele, a kialakult helyzet minél kevesebb „kárral” való megélése. Emellett persze felelősen tervezünk a következő eszendőre. Ez évben azok a – pályázatokon egyébként sikerrel szerepelt – beruházásaink nem valósultak meg, amelyekhez a kiíró nem tudta biztosítani a forrást. Továbbra is törekszünk a község előnyére szolgáló pályázatokon részt venni – de hozzá kell tennem: a központi régióhoz tartozunk, ami köztudottan gazdag, vannak nálunk fejletlenebb térségek, amelyek elsőbbséget élveznek az elbírálás során. Ahogy az interjú elején is említettem, a szennyvíztisztító bővítése elengedhetetlen és egyben rendkívül költséges feladat lesz. A Móricz Zsigmond utca felújítása szintén esedékes lenne. Terveink és elképzeléseink vannak, és bízom benne, lehetőségünk is lesz a megvalósításukra.

–  A korlátozó intézkedések a település amúgy igen gazdag társadalmi-kulturális életét is érintették. Számos, a lakosság körében kedvelt program elmaradt. Mi az, amit ilyen körülmények között is meg tudtak tartani eredeti, avagy módosított formában?

– Sajnálatos módon idén valóban minden rendezvényünk elmaradt. Fontosnak tartom a közösséget építő rendezvények szervezését és megtartását, de még ennél is előrébb való az emberi egészség megóvása. Sok hagyományőrző eseményünkről kellett lemondanunk. Idén Pusztazámor lett volna a „Három falu két keréken” rendezvény házigazdája. Nem volt lehetőségünk a szokásos gyereknapi programok, a Falunap, a szüreti mulatság, az idősek napja és a Márton-napi mulatság megtartására sem. Az összes ünnepi megemlékezés is elmaradt ebben az évben. Az év hátralévő részére még megvannak a terveink, ha a vonatkozó kormányzati intézkedések és a körülmények lehetővé teszik, ezek talán megvalósulhatnak. Kiss Ágnes művelődésszervező asszonnyal egyeztettük a Mikulás-programmal kapcsolatos elképzeléseinket. Eszerint a Télapó hintóval érkezik az iskola-óvoda parkolójába, és ott kis csoportokban fogadja a gyerekeket és adja át részükre az ajándékokat. 2020-ban falukarácsonyi ünnepséggel nem készülünk, viszont a hagyományos karácsonyfa-díszítést és -állítást tervezzük, illetve a betlehemi jászolt is szeretnénk kihelyezni.

Mindent összevetve, hogyan értékeli Pusztazámor elmúlt évét, hogyan jellemezné a község helyzetét, a lakosság hangulatát?

– Azt kell mondjam, hogy a vírushelyzet bekövetkeztét leszámítva, amely óriási változást és kötöttséget hozott mindenki életébe, kedvező, eredményes esztendőt zártunk. A tervezett beruházásaink megvalósultak, viszont a rendezvényeink teljes mértékben elmaradtak. A község anyagi helyzetét elfogadhatónak ítélem meg, jelenleg stabil körülményekkel és háttérrel működünk. Viszont úgy vélem, ha az állam további önkormányzati megvonásokat vezet be, illetve a pályázatok elbírálásában, valamint forrásbiztosítás tekintetében nem járunk pozitív eredménnyel, akkor az igencsak megviseli anyagi helyzetünket. Úgy vélem, a lakosság fegyelmezetten és az óvintézkedéseket betartva éli mindennapjait. Szeretném, ha így maradna ez továbbra is; ez esetben nyertesen fogunk kikerülni ebből a helyzetből.

Az idén minden bizonnyal rendhagyó lesz az év vége is, az advent, a karácsony, az óév búcsúztatása. Mit kíván a település lakosságának az ünnepekre, az előttünk álló új évre? Milyen személyes érzésekkel éli meg ezt az időszakot, és milyen reményekkel tekint a 2021-es esztendő elé?

– Az első és legfontosabb, amit kívánhatok, az a kitartás, jó egészség, és kérésként az, hogy vigyázzunk egymásra. Ebben nincs segítségünkre a tájékoztatás, szerintem senki nem tudja, mi a helyes viselkedés. Jómagam felháborítónak tartom, hogy az önkormányzatok, a polgármesterek nem kapnak az államtól vagy az ÁNTSZ-től kellő tájékoztatást a vírushelyzettel kapcsolatban. Emiatt elképzeléseink sincsenek például arról, hogy Pusztazámoron hányan estek át a víruson. De a felháborodásomat félretéve reménykedve várom az ellenszer megérkezését és mindenki számára elérhetővé tételét, hogy minél hamarabb megszabadulhassunk a járványtól. Együtt érzünk a vírus áldozatainak családtagjaival. Kívánok minden kedves lakosnak kellemes karácsonyi ünnepeket, valamint sokkal szebb és boldogabb új esztendőt! Vigyázzanak magukra, ne menjenek közösségbe és próbálják átvészelni ezt az időszakot!

Kiss Zoltán