Emlékezés a hősökre

Nyomtatás

Az Országgyűlés 2001. június 19-én fogadta el a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről szóló törvényt, amelynek értelmében minden év májusának utolsó vasárnapján emlékeznek „az elmúlt ezredév magyar hőseire”, akik életüket adták a hazáért.

Magyarország honvédelmi minisztere május 26-án, vasárnap Budapesten, a Fiumei úti sírkertben, az 52-es hősi parcellánál mondott beszédet az emlékünnep alkalmából tartott megemlékezésen. Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte: nehéz, háborús időket éltek, amikor báró Abele Ferenc, a vezérkar ezredese 1915-ben megírta levelét gróf Tisza Istvánnak. A hazáért elesett hősök előtti tiszteletadásra akarta felkérni a nemzetet, az emberek pedig értették szándékát és a hősi emlékműveket közadakozásból állították fel. Az emberek tudták, hogy az emlékmű az övék, az ő családtagjaik, rokonaik, barátaik, ismerőseik, szomszédaik szerepelnek rajta – mondta a miniszter, hozzátéve, ez a kötelék, az emlékezés köteléke a két háború közti Magyarország egyik legerősebb összetartó ereje volt.

A hősök napjának az ezredfordulón történt törvénybe iktatása azt jelentette, hogy az ország újra megemlékezik hőseiről, és újra megbecsüli azt az évezredes utat, amelyet katonáink a haza védelmében bejártak. Kiemelte: a hősök adósai vagyunk, nélkülük ma nem lennénk itt, és akinek van múltja, annak mindenekelőtt jelene van; „tudják, kik ők, honnan jöttek, és van fogalmuk arról, mit kell tenniük a világban”.

A miniszter kitért arra is, hogy napjainkban high-tech eszközökkel, professzionálisan felkészített katonákkal építjük a Magyar Honvédséget, önkéntes alapon, melyre nagy szükség van, ugyanis Európa ismét nehéz, háborús időket él, „Európában két évvel ezelőtt senki sem ismerte a háború igazi arcát".

Az ünnepségen állami, önkormányzati és civil szervezetek helyezték el a megemlékezés virágait.

A magyar hősök emlékünnepe alkalmából a pusztazámoriak is kegyelettel gondolnak azokra a katonákra, az itt élő családok hozzátartozóira, akik a két világháborúban életüket adták a hazáért, a szabadságért.

Forrás: honvedelem.hu

Decrease font size Default font size Increase font size