Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor

A közkeletű nevén új földtörvény nagyon megnehezítette azoknak a zártkerti ingatlan-tulajdonosoknak az életét, akik el akarták adni telküket, esetleg bérbe, illetve használatba akarták adni. A törvény szerint ugyanazt a szabályt kellett alkalmazni az öreghegyi, korodai, vagy a szilvásokbeli, sokszor csak 7-800 m2 nagyságú földdarabokra, mint a 3-50 hektár nagyságú szántókra. Azért, mert a zárkerti telkek is legalább részben termőföldnek minősültek és kert, szőlő, gyümölcsös, szántó, gyep (legelő), vagy más művelési ágban vannak nyilvántartva. Adásvétel esetén kötelező volt 60 napra kifüggeszteni a szerződést, az adásvételt véleményezte az Agrárkamara, véleményezte a Pest Megyei Földhivatal, sőt ez utóbbi szervezet meg is tilthatta a vevő tulajdonszerzését. Nem volt ritka, hogy az adásvételi szerződés megkötése, és a vevő tulajdonjogának megszerzése (és így a vételár kifizetése) között 8-12 hónap is eltelt. A földtörvény módosítása ennek a problémának az orvoslására még nem történt meg, de történt egy olyan módosítás, amely segíthet a zártkerti tulajdonosoknak. Ők egy ingyenesen, illeték megfizetése nélkül, benyújtható kérelemben kérhetik az Érdi Járási Kormányhivatal Járási Földhivatali Osztályától, hogy a telküket zártkerti művelés alól kivett területként tartsák nyilván. A kérelem benyújtható személyesen is a földhivatalnál, de postán is feladható tértivevényes levélben a 2030 Érd, Budai út 24. címre.

A kérelem nyomtatvány letölthető a www.pusztazamor.hu honlapról a Hírek menüpontból, vagy a www.foldhivatalok.hu honlapról a nyomtatványok között.

Kérhető ez akkor is, ha a tulajdoni lapon még nincs kivett minősítés, de abban az esetben is kérhető, ha a telek egy része már kivett, de a másik része még valamilyen művelési ág minősítésű. A kérelem azzal az előnnyel jár, hogy ez után a földtörvény korlátozásait nem kell alkalmazni erre, mert nem termőföld, hanem művelés alól kivett terület lesz az ingatlan. Hátránnyal nem jár, mert a zártkerti részeket csak az építményadó terheli, azaz a telek a művelés alóli kivonással nem válik adókötelessé. Fontos információ még, hogy ez a változtatás nem jelenti a helyi építési szabályzat változtatását. Azaz a beépíthetőség továbbra is 3%-os marad, az nem nő. Az ott található gazdasági épületeket sem lehet nyaralónak minősíttetni, lakásnak pedig csak akkor, ha a telek mérete kert, szőlő és gyümölcsös esetében eléri a 3.000 m2-t, más művelési ágnál (pl. szántó) a 6.000 m2-t. 

Úgy gondolom, hogy mindezzel együtt mindenkinek előnyös, ha él ezzel a lehetőséggel. Fontos tudnivaló, hogy ezt csak 2016. december 31-ig lehet kérni, ezért javasolom mindenkinek, hogy minél hamarabb nyújtsa be a kérelmet a földhivatalhoz.

dr. Újházi Miklós

A kérelem benyújtásának helye:
Érdi Járási Kormányhivatal Járási Földhivatali Osztálya
2030 Érd, Budai út 24.
(23) 521-170
(23) 521-171
Félfogadás:
Hétfő: 08:30 – 12:00 ; 12:30 - 16:00
Szerda: 08:30 – 12:00 ; 12:30 - 16:00
Péntek: 08:30 – 12:00

A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

  

 Letölthető dokumentumok  Letöltés

 Zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem

pdf icon

 

Polgármesteri köszöntő

polgarmester

Szeretettel üdvözlöm a községünk iránt érdeklődő vendégeinket és a pusztazámori lakosokat!

Köszönöm, hogy érdeklődésükkel megtisztelik településünket.

Fogadják soraimat olyan szeretettel, mint ahogy mi pusztazámoriak fogadjuk a hozzánk érkező vendégeket.

Bemutatkozó oldalainkat lapozgatva betekintést nyerhetnek Pusztazámor régmúltjába, jelenébe és jövőjébe, köszönhetően annak, hogy egyre többen munkálkodnak azért, hogy Zámor élete tartalmas legyen.

Pusztazámor értékét, szépségét nem csak a történelmi és építészeti különlegességek, mint például a 3 hektáros arborétum jellegű ősparkkal övezett Barcza kastély, a zámorhegyi remeteség és harangház jelentik, hanem az a természetes igény is benne foglaltatik, ahogyan a településvezetés és az itt lakók ápolják, ahogyan a jelen gondos kezei megbecsülik.

Érdemes elidőzni Zámoron. Nálunk a látogatót először a dombokkal ölelt táj szelíd hívogató szépsége fogja meg, majd az utcák és házak rendje, végül a védett kis völgykatlanban elhelyezkedő település nyugalma, csendje. Aki belekóstol ebbe a világba, bizonyosan visszatérő vendég lesz itt.

Pusztazámor valamennyi lakója nevében tisztelettel köszönti és szeretettel várja:

Pátrovics Benedek
polgármester

Országos hírek

2018.dec. 12 Sze
Ütemesen haladnak Rakonczayék az Anktartiszon

A pusztazámori gyökerekkel rendelkező Rakonczay Gábor november 19-én vágott neki élete legnagyobb [ ... ]

OrszágosBővebben
2018.dec. 10 H
Milyen is az igazi Karácsony?

Elérkezett a december, az év utolsó hónapja, melyet a magyar népi kalendárium Álom havának, vagy [ ... ]

OrszágosBővebben
2018.dec. 06 Cs
Nem éri meg fémhulladékkal trükközni

A NAV munkatársai fémkereskedelmi ellenőrzéskor súlyos szabálytalanságot [ ... ]

OrszágosBővebben
2018.dec. 01 Szo
Vigyázat, a pénzünket akarják!

Az elmúlt hetekben tömegesen kaptak felhasználói bejelentéseket a kibervédelmi szolgáltató egy [ ... ]

OrszágosBővebben
2018.nov. 16 P
Alkalmazkodjunk a téli útviszonyokhoz!

Közlekedési szakemberek szerint a téli balesetek egyik fő oka az alkalmazkodás hiánya. Sokan [ ... ]

OrszágosBővebben
További helyi hírek

Keresés

Decrease font size Default font size Increase font size