Változások a családtámogatásokkal kapcsolatos ügyintézésnél

Nyomtatás

Június elején fogadta el a parlament a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényt, melynek részei fokozatosan lépnek hatályba: egyes rendelkezéseit júliustól 1-jétől, míg a többit szeptember 1-jétől, 2024. január 1-jétől, 2024. július 1-jétől, illetve bizonyos szakaszait csupán 2025. január 1-jétől kell alkalmazni – írja az ado.hu.

A törvény megalkotásának a célja az, hogy az adminisztratív terheket csökkentsék, ezért ennek érdekében a rendszer egyszerűsítésére törekszenek, melynek végső célja, hogy a családok könnyebben és gyorsabban jussanak hozzá a támogatásokhoz.

Az eddigi kérelemre induló eljárás helyett a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) megállapítása hivatalból induló eljárás keretében fog történni azon szülő esetében, aki gyermeke után GYED-re volt jogosult és a gyermekgondozási díjra való jogosultság a gyermek 2., ikergyermekek esetén a 3. életévének betöltésével szűnt meg.

A Ptk. szülői felügyelettel kapcsolatos változásai miatt módosul a családi pótlék 50-50 százalékos megosztásáról szóló szabályozás, azért, hogy a különélő szülők egyike is benyújthassa a megosztás iránti kérelmet. Így a vér szerinti apa is jogosulttá válhat az anyasági támogatásra, ha az anya elhunyt az igénylés előtt, és az apa gondoskodik a gyermekről.

elyre küldjék az eljárás során keletkező hivatalos iratokat akkor is, ha az eredeti kérelem papíralapú volt, de csak akkor, ha az ügyfél rendelkezik ilyen elérhetőséggel, és nem zárta ki a kapcsolattartás ezen formáját.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása kimondja, hogy a tankötelezettség alatt (vagyis annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti) a tanulói jogviszony igazolása nem kérhető a tanulótól, kivéve törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott eseteket. A tankötelezettség lejártát követően a tanuló diákigazolvánnyal igazolhatja jogviszonyát, ha az szükséges. Bírósági vagy közigazgatási eljárásban az érintett szervek az Oktatási Hivatalhoz fordulhatnak a tanulói jogviszony igazolásáért.

A nemzeti felsőoktatási törvény is rögzíti, hogy a hallgatói jogviszony – meghatározott kivételekkel – érvényes diákigazolvánnyal igazolható.

 

Decrease font size Default font size Increase font size