Erre figyeljünk az adóbevallásnál

Nyomtatás

A személyi jövedelemadó az egyik legfontosabb adónem, amely minden magánszemélyt érint. A napi.hu cikke részletesen és érthetően bemutatja a legfrissebb adózási tudnivalókat, hogy ne érje kellemetlen meglepetés senkit a bevallási határidő után.

 

Mi az szja?

Az szja a személyi jövedelemadó rövidítése. Ez a magánszemélyek jövedelmére kivetett adó, amit évente kell bevallani és befizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Főszabály szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettől eltérő rendelkezést csak törvény mondhat k

Az szja-t naptári évre kell megállapítani, a bevallást jellemzően a naptári évet követő év május 20-ig kell benyújtani, ám 2023-ban május 22. a határidő. 

 Mennyi az szja?

Az szja mértéke 2023-ban 15 százalék, ami egységesen vonatkozik minden adóalanyra. 

 Hogyan lehet csökkenteni az szja-t?

A személyi jövedelemadó csökkentésére többféle kedvezményt is lehet érvényesíteni, például a családi adókedvezményt, az első házasok kedvezményét és a személyi kedvezményt.

 Milyen családi kedvezmények járnak?

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti, és mértéke attól függ, hogy magányszemélyként hány gyermek után jogosult családi pótlékra, illetve hány olyan eltartott él a családban, akit a családi pótlék összegének meghatározása során figyelembe lehet venni.

 A kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető családi kedvezmény:

 • Egy gyerek után havonta 66 670 forint,
 • két gyerek után havonta 133 330 forint,
 • három vagy több gyerek után havonta 220 000 forint jár.

Ez az adóalap, ami azt jelenti, hogy ekkora tétel után nem kell megfizetni a kiszámított adót. Az így megspórolt adó egy gyerek után 10 ezer forint, kettő után fejenként 20, azaz összesen 40 ezer forint, három után pedig gyerekenként 33 ezer, összesen 99 ezer forint. Előnye, hogy a munkavállaló több pénzt visz haza a támogatással, de a munkáltatónak nem kell több járulékot fizetni utána.

Családi járulékkedvezményt is kaphat a szülő, ha szja-köteles jövedelme olyan alacsony, hogy nem tudja kihasználni a családi kedvezményt. A járulékalap felhasználásával csökkenthető a fizetendő társadalombiztosítási járulék.

 Ki számít kedvezményezett eltartottnak?

Olyan magánszemély, aki:

 • családi pótlékra jogosult,
 • magzat a várandósság időszakában,
 • családi pótlékra saját jogán jogosult,
 • rokkantsági járadékban részesül.

 Hogyan vehető igénybe a családi kedvezmény?

A kedvezményt a gyermekeit együtt nevelő pár már év közben, adónyilatkozattal igénybe veheti, amennyiben a gyermekek után családi pótlékra jogosultak. 

A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen vehető igénybe, tehát ha a szülők közösen nevelik gyermeküket, akkor mindketten jogosultnak minősülnek, viszont

 

A GYERMEK UTÁN MEGÁLLAPÍTOTT HAVI 66 670 FORINT CSALÁDI KEDVEZMÉNYKERETET MIND A KETTEN KÜLÖN-KÜLÖN NEM VEHETIK IGÉNYBE, CSAK KÖZÖSEN.

Havonta tehát ketten együtt – döntésük szerinti összegben – 66 670 forint családikedvezmény-keretet használhatnak fel. A családi kedvezmény a jogosultsági hónapra vehető igénybe. A törvényi feltételek megléte esetén azonban lehetőség van a kedvezmény közös érvényesítésére, megosztására.

 Milyen más kedvezménnyel számolhat még?

A családi kedvezményen kívül még többféle adókedvezményt is igénybe vehet a személyi jövedelemadóból (szja-ból), ha megfelel a feltételeknek. Ilyenek például:

 • Első házasok kedvezménye: ez azoknak jár, akik először kötnek házasságot, életkori megkötés nincs. A házaspárnak havonta 33 335 forint után nem kell szja-t fizetnie, így havonta nettó 5000 forinttal több lesz a számlára érkezett fizetés. 
 • Személyi kedvezmény: ez azoknak jár, akik súlyos fogyatékossággal vagy betegséggel élnek.
 • 25 év alatti fiatalok szja-kedvezménye: ez azoknak jár, akik még nem töltötték be a 25. életévüket és rendelkeznek legalább középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel. A kedvezmény összege havonta legfeljebb a minimálbérnek megfelelő összegig terjedhet ki.
 • 25–30 év közötti, 30 éves korukig gyermeket vállaló nők kedvezménye: ez azoknak jár, akik ebben a korcsoportban vállalnak legalább egy gyermeket és rendelkeznek legalább középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel. A kedvezmény összege havonta legfeljebb kétszerese a minimálbérnek megfelelő összegig terjedhet ki.
 • Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye: a kedvezmény a vér szerinti és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár. A négy- vagy többgyermekes édesanyák életük végéig mentesülnek személyi jövedelemadójuk fizetése alól, mely a kereső tevékenységből származó jövedelmük után jár.

A fenti adókedvezményeket külön-külön vagy egymással kombinálva is lehet érvényesíteni bizonyos feltételek mellett. A részletes információkat megtalálhatja a NAV honlapján. A nyilatkozatokat pedig innen töltheti le.

 Első házasok kedvezménye

Ez a kedvezmény akkor is igénybe vehető, ha valaki családi kedvezményre válik jogosulttá (pl. várandósság). A házasságkötést követő hónaptól 24 hónapig érvényesíthető. 

A KEDVEZMÉNYT AKKOR VEHETIK IGÉNYBE, HA LEGALÁBB AZ EGYIK FÉLNEK EZ AZ ELSŐ HÁZASSÁGA, ÉS LEGALÁBB AZ EGYIK FÉLNEK VAN ADÓKÖTELES JÖVEDELME.

A kedvezmény összege havi nettó 5000 forint, amelyet 24 hónapon keresztül érvényesíthetnek a házasságkötést követő hónaptól.

Fontos, hogy a kedvezmény nem jár automatikusan, azt a házastársaknak kell kérniük. Ezt kétféleképpen lehet megtenni:

 • Adóelőleg-nyilatkozatot kitöltésével év közben, így a nettó 5000 forint minden hónapban érkezik.
 • Utólag is lehet igényelni az adóbevallásban.

Személyi kedvezmény

A személyi kedvezmény egy olyan adókedvezmény, amelyet a súlyos fogyatékossággal vagy betegséggel élők vehetnek igénybe.

A kedvezmény összege jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összege, azaz 2022-ben havi 66 700 forint, 2023-ban 77 300 forint.

A kedvezmény igénybe vehető év közben, a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek adott adóelőleg-nyilatkozattal, továbbá az adóévre vonatkozó szja-bevallásban is.

Az adóelőleg-nyilatkozatot legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet kitölteni és beküldeni a NAV-hoz, de a nyilatkozatok kitölthetők és leadhatók papíralapon is a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek.

Súlyosan fogyatékos személynek számít, aki:

 • a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben felsorolt betegségek valamelyikében szenved, továbbá
 • rokkantsági járadékban vagy
 • fogyatékossági támogatásban részesül.

A kedvezmény akár 5 évre visszamenőleg is igényelhető, ha a betegséget az elmúlt években diagnosztizálták, akkor a korábbi évek adóbevallásai önellenőrzéssel módosíthatók.

Az adóelőleg alapja jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összegével, azaz 2023-ban havi 77 300 forinttal csökkenthető. A kedvezmény a fogyatékos állapot kezdőnapjának hónapjában vehető először figyelembe.

Négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentessége

Ez a kedvezmény 2020. január 1-től érvényesíthető, és a kedvezményre jogosult édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a jogosultságának időszakában a törvényben meghatározott jövedelmei után (például munkabér, táppénz).

A kedvezményre jogosult az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül fennállt a jogosultsága.

Ha a családi pótlékra való jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnne meg 12 évnél korábban, akkor nem veszíti el a jogosultságát. A 12 évbe beletartozik az az időszak is, amikor nem kért családi pótlékot, de megkaphatta volna. Az anya már az év közben érvényesítheti a kedvezményt, ha adóelőleg-nyilatkozatban jelzi ezt a munkáltatójának vagy kifizetőjének.

25 éven aluli fiatalok kedvezménye

A kedvezmény összege függ attól, hogy mennyi ideig áll fenn a jogosultság és milyen jövedelemmel rendelkezik a fiatal. A kedvezmény összege adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű  átlagkeresetének szorzata.

A kedvezmény azokra a hónapokra jár, amelyekben a fiatal a 25. életévét még nem töltötte be. A kedvezmény abban a hónapban érvényesíthető utoljára, amelyben a fiatal betölti a 25. életévét.

A kedvezmény érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie, azt a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi, kivéve, ha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését.

A kedvezmény összeghatára 2022-ben havonta maximum 433 700 forint, ami 65 055 forint adómegtakarítást jelent.

A TELJES ADÓÉVRE A KEDVEZMÉNY ÖSSZEGE ELÉRHETI AZ 5 204 400 FORINTOT, AMI ALAPJÁN ÉVI 780 660 FORINTTAL KEVESEBB ADÓT KELL MEGFIZETNIE A 25 ÉV ALATTI FIATALNAK.

A sorrend sem mindegy

Az szja-kedvezményeknek van egy sorrendje, amely azért fontos, mert ha az egyiket már érvényesítették, akkor jöhet a következő. Előfordulhat, hogy egyik vagy másik kedvezményt már nem lehet miből érvényesíteni.

A kedvezmények érvényesítésének sorrendje:

 • Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
 • 25 év alatti fiatalok kedvezménye
 • 30 év alatti anyák kedvezménye
 • Személyi kedvezmény
 • Első házasok kedvezménye
 • Családi kedvezmény
 • Családi járulékkedvezmény

Adó-visszatérítés és öngondoskodás

Egészen megdöbbentő adat, hogy ugyan jogosultak lennének rá, de 2020-ban a nyugdíjbiztosítással rendelkezők 15 százaléka nem vette igénybe az adójóváírást.  

A nyugdíjcélú öngondoskodási formák, illetve az önsegélyező és egészségpénztárak nem csökkentik az összevont adóalapot, tehát az szja-t mindenképp be kell fizetni év közben, azonban a következő évben visszaigényelhető ennek egy része, amit aztán a megtakarítási számlán írnak jóvá.

Öngondoskodással kapcsolatos megtakarítással évente összesen 280 ezer forintot tudunk visszaigényelni az szja-ból, ehhez a maximumösszeghez viszont több megtakarítási formát kell kombinálnunk, például egy nyugdíjbiztosítást egy önkéntes egészségpénztárral. Jellemzően a befizetéseink 20 százalékát tudjuk visszaigényelni.

 • Nyugdíjbiztosítás (maximum 130 ezer adó-visszatérítés)
 • Önkéntes nyugdíjpénztár (maximum 150 ezer adó-visszatérítés)
 • Önsegélyező és egészségpénztár (maximum 150 ezer forint adó-visszatérítés)
 • Nyugdíj-előtakarékossági számla (maximum 100 ezer forint adó-visszatérítés)

Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot a magánszemély az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által kiadott igazolás alapján teheti meg.

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a kiadott igazolásról adatot szolgáltat a NAV-nak, így az elkészített bevallási tervezet az adatszolgáltatás alapján az önkéntes pénztári rendelkező nyilatkozatot is automatikusan tartalmazza.

 

Hogyan készítsük el az szja-bevallást?

A NAV a nyilvántartásában szereplő, a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatai alapján 2023-ban is elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, külön erre irányuló kérelem nélkül.

Az adóbevallási tervezet Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) történő belépést követően 2023. március 15-től elektronikus formában elérhető a NAV honlapján. 

Az eSZJA portálon a „Belépés”-re kattintva a rendszer az „AZONOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK” oldalára irányítja át, ahol a KAÜ-azonosítás ügyfélkapu, e-személyi-igazolvány, telefonos azonosítás vagy arcképes azonosítás – lehet a bevallási tervezetet megtekinteni, módosítani, és nyilatkozni az 1+1 százalék felajánlásáról.

Mit tegyek, ha nincs elektronikus hozzáférésem?

A magánszemélyek 2023. március 16-áig kérhették, hogy a NAV papíralapon küldje meg az adóbevallási tervezetet. A kérelem többféle módon juttatható el a NAV-hoz.

Az igénylés alapján adóbevallási tervezetét tértivevényes küldeményként 2023. április 30-áig kapja meg postán. 2023. március 16. után az adóbevallási tervezet kizárólag személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérhető és vehető át 2023. május 22-ig.

Még nem késő ügyfélkaput nyitni, így az adóbevallási tervezet a NAV honlapján elérhető eSZJA-portálon megtekinthető, és szükség esetén módosítható.

Mi a teendő az szja-bevallási tervezettel?

Nagyrészt már az adóhivatal készíti el a bevallás tervezetét, amit csak jóvá kell hagyni, vagy módosítani, szükség esetén kiegészíteni.

AMENNYIBEN A MAGÁNSZEMÉLY A BEVALLÁSI HATÁRIDŐIG A TERVEZETET NEM MÓDOSÍTJA, NEM EGÉSZÍTI KI, AKKOR AZT A HIVATAL ELFOGADOTTNAK TEKINTI.

A magánszemélyeken túl egyébként az egyéni vállalkozóknak és a mezőgazdasági őstermelőknek is elkészíti a bevallási tervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, nekik azonban mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet.

Hogyan tudom letölteni és kitölteni a nyilatkozatokat?

A nyilatkozatokat a NAV honlapjáról tudja letölteni. A nyilatkozatok típusa és kitöltése függ attól, hogy milyen kedvezményt szeretne igénybe venni. A nyilatkozatok kitöltéséhez segítséget kaphat a NAV honlapján található útmutatókból, illetve videókból. Ha bizonytalan valamiben, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy egy adótanácsadóhoz.

 Ha elmulasztottam rendelkezni május 22-ig az 1+1 százalékról, utólag benyújthatom a nyilatkozatom?

A nyilatkozattételre vonatkozó, jogszabályban előírt határidő jogvesztő, vagyis ha határidőn túl nyújtja be a nyilatkozatot, akkor a rendelkezése érvénytelennek minősül és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

 

Forrás: napi.hu

Decrease font size Default font size Increase font size