Településrendezési eszközök 2022. évi módosítás – Határ utca

Nyomtatás

Tisztelt Pusztazámoriak!

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a 42/2022.(VIII.18.) sz. képviselő-testületi határozat alapján megkezdődött a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv részleges módosításának folyamata. A módosítás két területet érint, 441/31 hrsz. alatti ingatlant (Határ utca), valamint a 484 hrsz. alatti földrészletet. A módosítás célja a Határ utca területe, az azzal határos lakóterület és a közlekedési területek zöld szigete övezetbe sorolt területrészek végleges határrendezése és a kizárólag ezt a célt szolgáló beruházás megvalósítása. A terv módosításával érintett terület nagysága nem éri el az 5.000 m2-t. A terület jelenleg Lke-1 jelű kertvárosias lakóterület övezetbe és közlekedési területek zöldszigetei övezetbe tartozik. Valamint a tömb része egy út is. A módosítás kizárólag a három övezet a tömbön belüli határainak változtatása oly módon, hogy a három rész fekvéshatára változna. Nem történik új beépítésre szánt övezet kialakítása, nem történik az övezetekre vonatkozó szabályok változtatása. Az egyes övezetek nagysága sem változik. Mind a 441/31 hrsz. alatti ingatlan, mind a 484 hrsz. alatti ingatlan a jelenlegi természetbeni és ingatlan-nyilvántartási határai között marad. Azaz az érintett területrészen semmilyen érdemi módosítás nem történik.  

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet, valamint a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelet, valamint a már említett 42/2021.(VIII.18.) sz. számú képviselő-testületi határozat szerint a képviselő-testület megkezdi az érdemi partnerségi egyeztetést és a közigazgatási véleményezési eljárást.

A teljes dokumentációja megtalálható a  www.pusztazamor.hu honlapon a Település / Településrendezési eszközök / 2022. évi módosítás – Határ utca menüponton belül, valamint félfogadási időben (hétfőn és szerdán 8.30 -15.30 óra között, pénteken 8.30 -12.00 óra között) megtekinthető a Községházán.  

A széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a véleményezés lehetőségét közzé tesszük az alábbiak szerint:

A jóváhagyandó tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket a 2022. november 30.-án 14.00 órakor kezdődő lakossági fórumon (helyszín: Községháza tanácskozóterme)szóban, illetve a fórumig folyamatosan, de legkésőbb a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (azaz legkésőbb 2022. december 8.-ig) írásban tehetik meg. Írásos véleményüket leadhatják személyesen a Községházán, küldhetik postán az önkormányzat címére (2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) vagy elektronikus levélben a titkarsag@pusztazamor.hués/vagy a jegyzo@pusztazamor.hucímekre úgy, hogy az a megadott határnapig beérkezzen.

Pusztazámor, 2022. november 22.

Pátrovics Benedek polgármester megbízásából

Dr. Újházi Miklós
jegyző

 

 

 

2022. évi módosítás: Határ utca

TRE módosítás 2022. - végső véleményezési tervdokumentáció pdf icon
Decrease font size Default font size Increase font size