Földhasználók, földtulajdonosok figyelmébe: Meghívó Pusztazámor Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére

Nyomtatás

MEGHÍVÓ
Pusztazámor Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. fejezet O) cím 16. pontja alapján a települési agrárgazdasági bizottság ülésének összehívására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is jogosult különösen tisztújítás érdekében.
A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívom Pusztazámor Települési Agrárgazdasági Bizottságának tagjait a Települési Agrárgazdasági Bizottság tisztújító ülésére.

Érintett település:
PUSZTAZÁMOR

AZ ÜLÉS IDŐPONTJA:
2022. november 29. (kedd) 13:00 óra

AZ ÜLÉS HELYSZÍNE:
Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.

Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalásra:

  1. Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
  2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról.
  3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság – elnökön kívüli – további vezetőségi tagjainak megválasztásáról.

Az Alapszabályban foglaltakra figyelemmel, amennyiben az ülés a fent rögzített időpontban a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, az ülés a fenti napirendi pontokkal a megjelölt időpontot követő 15 perc múlva megtartásra kerül, azzal, hogy a megismételt ülés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Az ülésre hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedélyét, illetve lakcímkártyáját, továbbá amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló dokumentumok másolati példányát (pl. aláírási címpéldány, cégkivonat) is.

A regisztráció lefolytatása miatt kérem, hogy az ülés időpontja előtt legalább 15 perccel szíveskedjen a helyszínen megjelenni!

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Pusztazámor, 2022. november 18.

Velkei József s.k.
megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Meghívó Pusztazámor TAB Pest 20221129

 

 

Decrease font size Default font size Increase font size