A nőket bántani bűn

Nyomtatás
Készült: 2015. november 25. szerda, 15:15

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dominikai Köztársaság emberi jogi aktivistáit – Rafael Trujillo dominikai diktátor parancsára.

„A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában. Beleértendő, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a családon belül szenved el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, [...] a házasságon belüli nemi erőszakot [...]"

(Deklaráció a Nők Elleni Erőszak Megszüntetéséről, 1993)

Nők ellen világszerte követnek el erőszakot mind családon belül, mind az élet más területén. A téma nagyságrendje és valódi természete gyakran rejtve marad, hiszen az érintettek sok esetben szégyellik, ami velük történt, vagy tartanak a bosszútól és ezért inkább nem beszélnek róla. Az ENSZ Közgyűlése 1999. december 17-én nyilvánította e napot a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává (54/134. határozat), és felkérte a kormányokat, valamint nemzetközi szervezeteket, hogy ezen a napon figyelemfelhívásul szervezzenek programokat.

2013 júliusában lépett életbe hazánkban az a büntetőjogi rendelkezés, ami szigorúbban ítél meg bizonyos bűncselekményeket, ha ezeket házastársi vagy párkapcsolatban követik el. Példaként említhető a Btk. 212/A. §-ában rögzített kapcsolati erőszak, melyért alapesetben – (1) bekezdés – két évig terjedő szabadságvesztés szabható ki, de ha valaki a vele egy háztartásban vagy egy lakásban élő sérelmére rendszeresen követ el könnyű testi sértést vagy tettleges becsületsértést – (2) bekezdés a) pontja –, akkor akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Szintén lényeges változás, hogy az ily módon elkövetett fizikai erőszak már nemcsak magánindítványra büntethető – (4) bekezdés –, hanem hivatalból üldözendő, tehát rokonok, szomszédok, segítők is kezdeményezhetik az eljárást, és a rendőrség hivatalból is elindíthatja a nyomozást.

A civil szervezetek szerint azonban a jogszabályi környezet mellett az eljárások eredményes lefolytatásához fontos, hogy a rendőrség, az ügyészség és a bíróság eljáró munkatársai, valamint a szociális és egészségügyi szakemberek felismerjék a bántalmazás jeleit és fel tudjanak ellene lépni.

Az alábbiak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formái a civil szervezetek (NANE, Országos Kríziskezelő és Információs Szolgálat) szerint:

– Szóbeli (verbális) erőszak. (Például a nő lekicsinylése, sértegetése, kigúnyolása, nevetségessé tétele.)

– Lelki erőszak. (Például alapvető érzelmi igények és szükségletek megtagadása, barátoktól, munkától, családtól, kedvenc foglalatosságoktól való elszigetelés vagy eltiltás, féltékenység, a nő állandó hibáztatása, értéktárgyainak megsemmisítése, telefon és egyéb kommunikációs csatornák lezárása.)

– Testi (fizikai) erőszak.

– Szexuális erőszak.

– Gazdasági erőszak. (Például anyagi függésben tartás, munkától való eltiltás, nő fizetésének elvétele.)

Az ENSZ nőjogokkal foglalkozó szervezete, az UN Women adatai szerint világszerte átlagosan 3-ból 1 nő érintett nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekményben.

Amennyiben ismernek olyan személyt, akinél felmerül a fenti bántalmazások akármelyikének eshetősége, feltétlenül hívják fel a figyelmét arra, hogy a hatóságok, valamint több, a nők jogaiért küzdő szervezet is tud segítséget, tájékoztatást nyújtani!

www.nane.hu

www.nokjoga.hu

www.reginakozpont.hu

www.patent.org.hu

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Érd Rendőrkapitányság

Segélyhívószám: 112