Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok

Nyomtatás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK

 

A pályázatra pusztazámori állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt lakó, hátrányos szociális helyzetű, a 2017/2018. tanévben teljes idejű – nappali tagozatos, alapképzésben (szakképzettséget, mesterfokozatot szerző) – részt vevő, felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók jelentkezhetnek. 

A pályázatot az a részt vevő pályázó nyújthatja be, aki az EPER-Bursa(https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) rendszerben regisztrált, a pályázati űrlapot ott kitöltötte, majd azt kinyomtatva, a szükséges igazolásokkal együtt nyújtja be az önkormányzathoz!

A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött és aláírt pályázati űrlapot, az oktatási intézmény iskolalátogatási igazolását, a pályázóval egy háztartásban élők részéről (3 havi nettó) jövedelemigazolást (munkabér igazolása, nyugdíjszelvény, NAV-igazolás, álláskeresési járadék igazolása, családi pótlék összegéről igazolás, GYES, GYET, GYED, tartásdíj, árvaellátás, ösztöndíj stb...), mely igazolja a szociális rászorultságot.

A pályázati űrlap csak a fent megnevezett kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. november 8.

Az „A” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
A „B” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.       

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. A pályázat az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatának elfogadása után érvényes.


                   Pátrovics Benedek sk.                 dr.Újházi Miklós sk.  
                        Polgármester                                    jegyző                     

Decrease font size Default font size Increase font size