Környezetvédelmi díj

Nyomtatás
Készült: 2016. július 22. péntek, 10:09

Pest Megye Önkormányzata idén is meghirdeti a Környezetvédelméért Díj pályázatot, amivel az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket ismeri el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozása tárgyában

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapított.
Fentiek elismerésére 2016-ban ismét meghirdetésre kerül a „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” című pályázat.

A pályázat követelményei
Adományozható a díj azoknak, akik Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében olyan magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munkát végeztek, amelynek eredménye az adományozást megelőző évben valósult meg.

A díjból évente
• Egy adományozható természetes személyek részére. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható, amelynek átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
• Egy adományozható a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére.
Nem díjazhatók azok a gazdasági társaságok, amelyeknek gazdasági érdeke, hogy a környezetvédelemre kiemelt figyelmet fordítsanak.

Az adományozás rendje
A díjak odaítélésére az előkészítő eljárás során javaslatot tehetnek:
a) a Pest megyében működő települési önkormányzatok,
b) a területileg illetékes országgyűlési képviselők,
c) a közgyűlés tagjai.
Az önkormányzatok, a területileg illetékes országgyűlési képviselők illetve a közgyűlés tagjai számárta azonban bárki javaslattal élhet.
A benyújtott pályázatok közül a díjak odaítélésére a közgyűlés önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottsága tesz javaslatot. A kitüntető díjak adományozásáról a közgyűlés dönt.

Díjazás módja
A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.
A díjak átadására ünnepélyes keretek között, a Megyenap alkalmából 2016. decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.
Formai követelmények
A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egyben összefűzött, vagy egybekötött A/4 formátumban.

Tartalmi követelmények
A benyújtandó dokumentumnak minimum tartalmaznia kell:
• a javasolt személy vagy közösség nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),
• a javaslattevő nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),
• a javasolt személy, vagy közösség tevékenységének rövid /néhány A/4 gépelt oldal terjedelmű/ összefoglaló jellegű bemutatása, amely a végzett környezetvédelmi, természetvédelmi munka, tevékenység eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, dokumentálására fókuszál. A bemutatásnak azokat a szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő színvonalát és eredményességét támasztják alá.

A pályázat beadási határideje: 2016. október 3.

A pályázat beadási helye
A pályázatot személyesen vagy postán lehet eljuttatni az alábbi címre:
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.
A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:
„Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2016.”
A hatályos rendelet (6/2015. (V. 11.) önk. rend.) letölthető Pest megye honlapjáról. Felmerülő kérdéssel, problémával a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal, Elnöki és Területfejlesztési Iroda munkatársához:Schindler-Kormos Eleonóra területfejlesztési és területrendezési referenshez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:

1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel: 06-1-233-68-60; Fax: 06-1-233-68-90
Mobil: 06-20-352-9609
E-mail: kormose@pestmegye.hu 

A díjak visszavonása
A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. A kitüntető díj visszavonásáról a közgyűlés dönt, az adományozás rendjének szabályai alapján.

www.pestmegye.hu