Jó lehetőség nyílt a zártkerti ingatlantulajdonosok előtt

Nyomtatás

A közkeletű nevén új földtörvény nagyon megnehezítette azoknak a zártkerti ingatlan-tulajdonosoknak az életét, akik el akarták adni telküket, esetleg bérbe, illetve használatba akarták adni. A törvény szerint ugyanazt a szabályt kellett alkalmazni az öreghegyi, korodai, vagy a szilvásokbeli, sokszor csak 7-800 m2 nagyságú földdarabokra, mint a 3-50 hektár nagyságú szántókra. Azért, mert a zárkerti telkek is legalább részben termőföldnek minősültek és kert, szőlő, gyümölcsös, szántó, gyep (legelő), vagy más művelési ágban vannak nyilvántartva. Adásvétel esetén kötelező volt 60 napra kifüggeszteni a szerződést, az adásvételt véleményezte az Agrárkamara, véleményezte a Pest Megyei Földhivatal, sőt ez utóbbi szervezet meg is tilthatta a vevő tulajdonszerzését. Nem volt ritka, hogy az adásvételi szerződés megkötése, és a vevő tulajdonjogának megszerzése (és így a vételár kifizetése) között 8-12 hónap is eltelt. A földtörvény módosítása ennek a problémának az orvoslására még nem történt meg, de történt egy olyan módosítás, amely segíthet a zártkerti tulajdonosoknak. Ők egy ingyenesen, illeték megfizetése nélkül, benyújtható kérelemben kérhetik az Érdi Járási Kormányhivatal Járási Földhivatali Osztályától, hogy a telküket zártkerti művelés alól kivett területként tartsák nyilván. A kérelem benyújtható személyesen is a földhivatalnál, de postán is feladható tértivevényes levélben a 2030 Érd, Budai út 24. címre.

A kérelem nyomtatvány letölthető a www.pusztazamor.hu honlapról a Hírek menüpontból, vagy a www.foldhivatalok.hu honlapról a nyomtatványok között.

Kérhető ez akkor is, ha a tulajdoni lapon még nincs kivett minősítés, de abban az esetben is kérhető, ha a telek egy része már kivett, de a másik része még valamilyen művelési ág minősítésű. A kérelem azzal az előnnyel jár, hogy ez után a földtörvény korlátozásait nem kell alkalmazni erre, mert nem termőföld, hanem művelés alól kivett terület lesz az ingatlan. Hátránnyal nem jár, mert a zártkerti részeket csak az építményadó terheli, azaz a telek a művelés alóli kivonással nem válik adókötelessé. Fontos információ még, hogy ez a változtatás nem jelenti a helyi építési szabályzat változtatását. Azaz a beépíthetőség továbbra is 3%-os marad, az nem nő. Az ott található gazdasági épületeket sem lehet nyaralónak minősíttetni, lakásnak pedig csak akkor, ha a telek mérete kert, szőlő és gyümölcsös esetében eléri a 3.000 m2-t, más művelési ágnál (pl. szántó) a 6.000 m2-t. 

Úgy gondolom, hogy mindezzel együtt mindenkinek előnyös, ha él ezzel a lehetőséggel. Fontos tudnivaló, hogy ezt csak 2016. december 31-ig lehet kérni, ezért javasolom mindenkinek, hogy minél hamarabb nyújtsa be a kérelmet a földhivatalhoz.

dr. Újházi Miklós

A kérelem benyújtásának helye:
Érdi Járási Kormányhivatal Járási Földhivatali Osztálya
2030 Érd, Budai út 24.
(23) 521-170
(23) 521-171
Félfogadás:
Hétfő: 08:30 – 12:00 ; 12:30 - 16:00
Szerda: 08:30 – 12:00 ; 12:30 - 16:00
Péntek: 08:30 – 12:00

A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

  

 Letölthető dokumentumok  Letöltés

 Zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem

pdf icon

 

Decrease font size Default font size Increase font size