Pályzati kiírás helyiség bérbeadására

Nyomtatás

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti a Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 1. szám alatti 180/2 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, 61,5 m2 alapterületű üzlethelyiségét 2016. január 4-től kezdődően határozatlan időre, élelmiszerüzlet, vagy élelmiszer jellegű vegyesüzlet működtetésére.

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát,
 • nyilatkozatot az alábbi bérbeadói feltételek elfogadásáról.

Bérbeadó feltételei:

 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 90 napos határidővel bármikor, külön indoklás nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • Az épülettel egybeépített tartozékok karbantartása, javítása, festése a bérleti idő teljes tartalma alatt a bérlő feladata.
 • A bérleti díj előre, havonta a tárgyhó 10. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díjakat, ezeket a költségeket a Bérlő köteles a szolgáltatónak közvetlenül kifizetni.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, május 1-től maximum a KSH által közzétett hivatalos inflációs ráta mértékéig egyoldalú döntéssel megemelheti.
 • A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 50.000 Ft/hó.

A pályázatokat zárt borítékban a Pusztazámor Községi Önkormányzat polgármesterének címezve, "Bérleti pályázat Petőfi Sándor utca 1." megjelöléssel, 2015. december 9-én 15.00 óráig lehet benyújtani a Községháza titkárságán (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1. hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 óra között).

Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra. A pályázatok bontása 2015. december 9-én 15.30 órakor történik.

A pályázatok elbírálása a soron következő képviselő-testületi ülésén történik meg.

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok érvényességétől és számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben a Pusztazámor Községi Önkormányzat munkatársával, előre egyeztetetett időpontban.

 

Pusztazámor, 2015. december 1.

Pátrovics Benedek
polgármester
Pusztazámor Községi Önkormányzat

Decrease font size Default font size Increase font size