Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat

Nyomtatás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK

A pályázatra azok a Pusztazámori állandó lakóhellyel rendelkező életvitelszerűen itt lakó, hátrányos szociális helyzetű, a 2015/2016. tanévben teljes idejű - nappali tagozatos, első alapképzésben (szakképzettséget, mesterfokozatot) résztvevő felsőoktatási intézményben hallgatók jelentkezhetnek.

A pályázatot az a résztvevő pályázó nyújthatja be aki az EPER-Bursa (https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) rendszerben regisztrált, a pályázati űrlapot ott kitöltötte majd azt kinyomtatva a szükséges igazolásokkal együtt nyújtja be az önkormányzathoz!

A pályázatnak tartalmaznia kell, a kitöltött és aláírt pályázati űrlapot, az oktatási intézmény iskolalátogatási igazolását, a pályázóval egy háztartásban élők részéről (3 havi nettó) jövedelemigazolást (munkabér igazolása, nyugdíjszelvény, APEH igazolás, álláskeresési járadék igazolása, családi pótlék összegéről igazolás, GYES,GYET,GYED, tartásdíj, árvaellátás, ösztöndíj, stb...), mely igazolja a szociális rászorultságot.

A pályázati űrlap csak a fent nevezett meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 5. - november 9.

Az „A” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

A „B” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatának elfogadása után érvényes.

Pátrovics Benedek sk.                                                                                                    dr.Újházi Miklós sk.

Polgármester                                                                                                           Jegyző

Decrease font size Default font size Increase font size