A közmeghallgatáson történt

Nyomtatás

December 7-én 17 órára közmeghallgatásra hívta a zámori lakosokat a képviselő-testület. A közmeghallgatás célja, hogy a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek (pl. egyesületek) közvetlenül intézhessenek a helyi közügyek tekintetében kérdést a képviselő-testülethez, vagy tehessenek javaslatot. A helyi közügy fogalmát a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 4. §-a határozza meg, melynek értelmében a helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.

Elsőként Pátrovics Benedek polgármester adott részletes áttekintést a 2017-es esztendő helyi történéseiről, a község életével, a képviselő-testület döntéseivel kapcsolatos kérdésekről (ezeket a Zámori Hírek rendszeresen közreadja lapszámaiban, Közös ügyeink – dolgozik a testület címmel, ezért ismételt felsorolásuktól eltekintünk – a szerk.).

Ezt követően a közmeghallgatás résztvevői tették meg észrevételeiket, intéztek kérdéseket a polgármesterhez, a képviselő-testület tagjaihoz és a jegyzőhöz.

Az első hozzászóló a zöldhulladék szakszerűtlen és a helyi rendeletben meghatározott időszakon túli égetéséről beszélt. Mint elmondta, előfordul, hogy frissen levágott, nehezen égő zöldhulladékot gyújtanak meg (és esetenként hagynak magára), ami gyakran több napig is izzik, füstölög, rontva a levegő minőségét és zavarva a környéken lakók életét. Pátrovics Benedek polgármeter válaszában elmondta: rendelet szabályozza, mikor lehet elégetni a kerti hulladékot (kedden és csütörtökön). Fontos, hogy ne hagyjuk szó nélkül a szabálytalanságokat, még akkor is, ha ebből – kis falu lévén, mindenki ismer mindenkit – nézeteltérések származnak. A polgármester fontosnak nevezte a szemléletformálást. Ha mindenki betartaná a saját magunk alkotta szabályokat, nem lennének ilyen jellegű gondok.

Egy másik lakos a községből kivezető utak mentén lerakott sittet, összetört üvegtáblákat, szemetet tette szóvá. Hogyan lehetne megszüntetni ezt a gyakorlatot, van-e mód felelősségre vonni az elkövetőket? – tette fel a kérdést.

A polgármester szerint nem biztos, hogy zámoriak szegik meg a szabályokat, utólag nehéz megállapítani, hogy ki volt az elkövető. A károk elhárításáról és az esetleges felelősségre vonásról dr. Újházi Miklós jegyző beszélt. Mint elmondta, létezik egy jogszerű és egy hatékony megoldás. Mivel az illegálisan lerakott szemét eltávolítása a lerakó, illetve az adott ingatlan tulajdonosának feladata, őket kell/lehet eljárás alá vonni. Az elmúlt évek gyakorlata azt bizonyítja, hogy ez a módszer nem eredményes. A hatékony megoldás az, ha az önkormányzat megbíz egy ezzel foglakozó vállalkozót, aki elvégzi a feladatot. Természetesen ez pénzbe kerül, a község költségvetésében forrást kell biztosítani erre a célra.

Több résztvevő felvetette a szelektív hulladékgyűjtés kérdését, mint megoldandó feladatot. A válaszban elhangzott: napirenden van a téma. Mivel e terület törvényileg teljességgel szabályozott, önmagában az önkormányzat semmit nem tehet. A „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés” megkötése után oldódhat meg a kérdés. A szerződés előkészítés alatt áll, reményeink szerint 2018-ban életbe lép, így már a jövő évtől elindulhat a hulladék szelektív gyűjtése.

A Településképi Arculat Kézikönyv munkaanyaga érintette a község közterületei fásításának kérdéskörét. A téma több, lelkes lokálpatrióta érdeklődését is felkeltette. Elhatározták, hogy javaslataikkal és önkéntes munkájukkal motorjai lesznek a program megvalósításának. Elképzeléseiket megosztották a képviselő-testülettel is. A projekt indítására vonatkozó kérdésük kapcsán elhangzott: a képviselő-testület támogatja az elképzelést, és hamarosan bizottsági ülés napirendjére kerül a téma.

A közmeghallgatás során, több téma kapcsán is felmerült a szemléletformálás fontossága. Javaslatként elhangzott: a helyi újság hangsúlyosan foglalkozzon közvetlen környezetünk megóvásának, tisztán tartásának kérdéseivel. Egyrészt mutassa be, hogy milyen maradandó károkat okoz, ha felelőtlenül bánunk természeti értékeinkkel. Másrészt pedig sarkallja arra az itt élőket, hogy tartsák be az írott és íratlan szabályokat, illetve tegyék szóvá, dokumentálják, ha környezetkárosítást tapasztalnak a faluban vagy környékén.

K. Z.

Decrease font size Default font size Increase font size