Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

Nyomtatás
Készült: 2017. augusztus 29. kedd, 14:29

Hirdetmény

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, valamint az építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő módosításáról

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(VIII.28.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Pusztazámor Község Önkormányzat megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését, valamint az építési szabályzat a módosítását. A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően kell megalkotnia a településképi rendeletet.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint az építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő módosításával kapcsolatban lakossági fórumot tartunk 2017. szeptember 5-én kedden 17.00 órai kezdettel a Községházán (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.).

A fórumra, amely nyitó állomása egy hosszabb folyamatnak, minden érdeklődőt várunk!


Pátrovics Benedek
polgármester