Ülésezik a képviselő-testület

Nyomtatás

Javasolt napirend:

1. Tájékoztató a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő működéséről, bővítéséről
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester

2. Előterjesztés az Érd és Térsége Viziközmű Kft. által javasolt, a 2012. évre vonatkozó víz- és csatornadíj elfogadására
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester

3. 2012. évi községi rendezvényterv
Előterjesztő: Kiss Ágnes művelődésszervező

4. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.21.) számú rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

5. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed évi állásáról
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

6. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester

7. Előterjesztés a Pusztazámor Községért Közalapítvány új kurátorának választására, elnök jelölésére
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester

8. Javaslat a közmeghallgatás időpontjára
Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester

9. Egyebek

 

Zárt ülés napirendje:

1. Bursa Hungarica 2012
Előterjesztő: dr. Kosztyi Emma jegyző

 

Pusztazámor, 2011. november 15.

Pátrovics Benedek
polgármester

Decrease font size Default font size Increase font size