Elkészült az egyházközségek honlapja

Nyomtatás

 

Így Pusztazámor, Tárnok, Tárnokliget is minden tekintetben benne foglaltatik a weblap témáiban, hivatkozásaiban, híreiben és egész tartalmában. A négy egyházközségben közös a – más-más helyen élő – hívek évek óta erősödő barátsága és a plébános személye.

Weboldalunkon (www.soskutiplebania.hu) szeretnénk bemutatni egyházközségeink életét mindazoknak, akik területünkön élnek, és katolikus keresztényeknek vallják magukat, vagy bármiféle kapcsolatban vannak velünk. Legyenek akár községeinkben lakótársaink, hazánkban polgártársaink, vagy éljenek bárhol a világon jóakaratú emberként.

Honlapunkon való bemutatkozásunk természetesen nem lehet teljes, hiszen a személyes tapasztalatot nem pótolhatja teljes mértékben a fénykép vagy a betűhalmaz. Ám mégis azt szeretnénk, ha a portálra látogató jobban megismerne bennünket, híveinket, istentiszteleteinket, rendezvényeinket, hogy minél szorosabb kapcsolatba kerülhessünk egymással. És mi is, a négy egyházközség hívei, akik kétezer éves egyházunk ma élő tagjaiként a Benta-patak völgyének három településén lakunk, jobban megismerhessük egymást. Ugyanakkor beletekinthetnek életünkbe azok is, akik a világ bármely tájáról rátaláltak szerény weboldalunkra.

Szeretnénk, ha önök még inkább bele tudnának kapcsolódni az általunk óhajtott és gyakorolt krisztusi életbe, és éreznék, hogy egy család vagyunk a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Együtt imádkozunk saját magunk és a világ üdvösségéért, magyar nemzetünkért, édes hazánkért és családjainkért!

Varga Imre plébános

2010. december 8.

Decrease font size Default font size Increase font size