Tájékoztató az ÉTV Kft. gazdálkodásáról

Nyomtatás
Készült: 2011. július 04. hétfő, 00:00

 

Az ÉTV Kft. az elmúlt 5 évben jelentős műszaki, technológiai és szolgáltatási fejlesztéseket hajtott végre a térség 8 településén. A tervszerű munkával kialakított jelenlegi szolgáltatási rendszer jelentősen javította a térség víz- és szennyvíz-szolgáltatását, és jó alapot teremt a mennyiségi és minőségi fejlesztésre.

A műszakilag elmaradott és nagy veszteséggel dolgozó szennyvíztelep teljesen megújult, a térség egykor zavarokkal küzdő vízellátása a múlté, az ügyfélkapcsolatokban a nulláról felépített, számítástechnikával támogatott korszerű rendszer a kor és az ügyfelek igényeihez igazodó mérő-leolvasó és számlázási rendszer működtetését teszi lehetővé.

2010-ben a társaság tulajdonosi szerkezetében változás történt, Telki Község Önkormányzata értékesítette a társaságban meglévő üzletrészét. Ennek megfelelően az ÉTV Kft-ben jelenleg 8 önkormányzat és 2 szakmai befektető, a Veolia Víz Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a tulajdonos.

A kft. 2010-ben 8 településen szolgáltatott vezetékes vizet, több mint 45 ezer fogyasztási helyen több mint 5,5 millió m3 mennyiségben. A szennyvízelvezetésbe bekapcsolt háztartások és közművek száma megközelíti a 18 ezret, a kezelt szennyvíz mennyisége meghaladta a 2,1 millió m3-t a szolgáltatási területhez tartozó 7 településen. A társaság legfőbb feladata a több mint 100 ezer lakossági és közületi fogyasztó zavartalan vízellátása, a szennyvíz elvezetése és kezelése.

A társaság összes bevétele elérte a 4061 millió Ft-ot. Ez több mint 10 %-kal magasabb az előző évinél. A költségek racionalizálása és a veszteségek feltárása egyaránt hozzájárult ehhez. A bevétel 54 %-a a vízellátásból, 21 %-a a szennyvízkezelésből, 9 %-a a vízbekötésből és vízhálózat-építésből származott. Bevételt eredményezett a laboratóriumi tevékenység is.

A költségek és ráfordítások mértéke elérte a 3851 millió Ft-ot. A költségek 26 %-át a bérek és közterhek adják, 5 % fölötti tétel a vásárolt víz, az anyagok-vegyszerek ára és az amortizáció. 13 % összesen az energia, a javítás-karbantartás, az építési szolgáltatások és a pénzügyi szolgáltatások költsége.

A társaság jelentős, több mint 2714 millió Ft értékű tárgyieszköz-állománnyal rendelkezik. Ennek döntő részét a víz- és csatornahálózat teszi ki. Mindezt a tevékenységet szinten tartott létszámmal, 255 fővel végzi a társaság. A társaság adózott eredménye 401,4 millió Ft volt, amelyből a taggyűlés határozata alapján 140 millió Ft osztalék kerül kifizetésre, a többi eredmény a társaságban marad, és a 2011-es feladatait finanszírozza.

etv

További információ: www.erdivizmuvek.hu

2011. július 4.