Tizennégy éves kor alatt is kell személyi igazolvány

Nyomtatás

Azon 14 év alatti gyermekek, akiknek nincs útlevele, kötelesek személyi igazolványt igényelni. Ez ingyenesen megtehető. Az új okmány 20 nap alatt érkezik meg.

A polgárok  személyi  adatainak  és  lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI. törvény  2009. 06. 28-án hatályba lépett módosítását követően  köteles  állandó  személyazonosító  igazolvány  kiadását  kérni  az  a Magyarországon  élő  magyar  állampolgár,  aki  nem  rendelkezik  érvényes  útlevéllel  vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel.

A  korábbi  jogszabályi  környezetnek  köszönhetően  sajnálatos  módon  a  köztudatban
tévesen  rögzült,  miszerint  magyar  állampolgár  első  személyazonosító  igazolvány
igénylésére  csak  a  14.  életévében  kerülhet  sor.  További  részletek  megtalálhatók  a
www.kekkh.gov.hu/szig/14evalatt aloldalon.

Miért célszerű gyermeke számára személyazonosító igazolványt igényelni?
·  A  külföldre  utazás  joga  érvényes  személyazonosító  igazolvánnyal  az  EGT-államok
területére  történő  beutazáskor,  valamint  nemzetközi  szerződés  alapján
gyakorolható, illetve, ha azt EGT-államnak nem minősülő állam belső joga biztosítja.
(Bővebb  információ  a  http://konzuliszolgalat.kormany.hu/vizummegallapodasok
oldalon  olvasható).  Ezáltal  gyermeke  számára  a  családi  nyaralás  mellett  az
osztálykirándulásokon,  tanulmányi  utakon  való  részvétel  is  széles  körben
biztosítottá válik.

·  Illetékmentes  a  14.  életévét  be  nem  töltött  polgár  (nem  csak  az  első)
személyazonosító  igazolvány  iránti  kérelme,  kivéve  az  elveszett,  megsemmisült,
megrongálódott okmány cseréje esetén.

·  Ideiglenes  személyazonosító  igazolvány  kiadására  kerül  sor  a  magyar
állampolgár  első személyazonosító  igazolvánnyal való ellátásakor, amennyiben nem
rendelkezik más, személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

·  A  közforgalmú  személyszállítási  utazási  kedvezményekről  szóló  85/2007.  (IV.  25.)
Korm.  rendelet,  valamint  az  oktatási  igazolványokról  szóló  362/2011.  (XII.  30.)
Korm.  rendelet  szerint  a  személyazonosításra  alkalmas  igazolvány  az  utazási
kedvezmények  jogszerű  igénybevételének  is  feltétele,  amennyiben  gyermeke  –
az  igényelt  diákigazolvány  kiadásáig  –  az  oktatási  intézmény  által  kiállított
igazolással rendelkezik.

·  Iskolai beiratkozások alkalmával is szükséges lehet.

·  20 napon belül elkészül.

Annak érdekében, hogy minél előbb kezében tarthassa gyermeke új okmányát, keressék fel
személyesen az ön által kiválasztott járási, kerületi hivatal okmányirodai ügyfélszolgálatát
vagy  a  kormányablakot  a  szükséges  iratokkal!  (Az  ügyintézéshez  szükséges
dokumentumokról a http://www.kekkh.gov.hu weboldalon részletesen tájékozódhat!)

Az  okmányiroda  vagy  a  kormányablak  kiválasztásában  segítségére  lehet  a
http://kekkh.gov.hu/hu/oik  weboldalon található keresőnk, mely nemcsak eligazít, hanem
az ügyintézéshez kapcsolódó információkat is megadja.
A  gyors  és  kényelmes  ügyintézés  érdekében  lehetőséget  biztosítanak  előzetes
időpontfoglalásra  az ország  bármely  okmányirodájába  és az okmányirodai feladatokat is
ellátó  kormányablakába,  így  ennek  köszönhetően  minimálisra  csökkentheti  várakozási
idejét.  A  szolgáltatás  igénybevételéhez  keresse  fel  a
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda weboldalt.
Annak  érdekében,  hogy  naprakész  információval  rendelkezzen  gyermeke  okmányának
státusát illetően, a KEKKH weboldalán az Igényelt Okmány Nyomon Követése menüpont
alatt tájékozódhat az adott okmány gyártási állapotáról, valamint elkészültéről. (Az okmány
elkészültét  követően  SMS  vagy  e-mail  formájában  értesítik,  amennyiben  erre  vonatkozó
igényét jelzi az okmányiroda vagy a kormányablak munkatársánál a személyes ügyintézés
során).

További információk:

Honlap: www.kekkh.gov.hu
E-mail: 1818@1818.hu
Telefonszám: 1818

 

 

 

Decrease font size Default font size Increase font size