Hirdetmény a bírósági ülnökök 2015. évi jelöléséről és megválasztásáról

Nyomtatás
Készült: 2015. március 04. szerda, 07:13

Magyarország Köztársasági Elnöke a 98/2015. (II.11.) KE határozatával

2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja

közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök választását.

 

Pusztazámor Községi Önkormányzat illetékességi területén a Budaörsi Járásbírósági ülnök, az oktatási intézmények tantestületei által jelölt - pedagógus ülnök megválasztására kerül sor. Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökként.

Bírósági ülnököt jelölhetnek:

  1. a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok
  2. illetve az illetékességi területen működő helyi önkormányzatok és
  3. egyesületek (pártok kivételével)
  4. alapfokú és középfokú nevelési oktatási intézmények tantestületei (pedagógus ülnökök)
  5. munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei (közigazgatási és munkaügyi bíróságra)

Bírósági ülnöknek jelölhető:

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató és a jelöléshez szükséges nyomtatványok a www.pusztazamor.hu weboldalon is megtalálhatóak és onnan letölthetők, illetve az Önkormányzat titkárságán (2039 Pusztazámor, Munkácsy M. u. 1.) átvehetők.

Jelölés benyújtása:   2015. március 23. 16:00 (2039 Pusztazámor, Munkácsy M. u. 1.)

 

Pátrovics Benedek

polgármester sk.

 

 

 Kapcsolódó dokumentumok
 Letöltés

 Melléklet - Jogok és kötelezettségek

pdf icon

 Nyomtatványok

pdf icon