Sportfejlesztés Pusztazámoron

Nyomtatás

 

Mára láthatóvá vált, hogy nem elégséges egyféle szabadtéri sportlehetőséget biztosítani, hanem törekedni kell a sokoldalú, többcélú létesítmények biztosítására. Különösen fontos ez a 10–18 év közötti korosztály számára, akik adott esetben kevésbé részesítik előnyben a labdarúgást, és szívesebben űznének más sportot. Jelenleg Pusztazámoron nem áll rendelkezésre más olyan megfelelő körülmények közötti sportolási lehetőség, ahol e korosztály kulturált és biztonságos formában sportolhatna, ahol energiáikat megfelelő módon, a sport élményével gazdagodva tudnák levezetni.

A képviselő-testület minden alkalommal elkötelezettségét fejezi ki a település ifjúságának támogatása tekintetében, hiszen tudja, tudjuk, hogy gyermekeinben a jövő. Törekszik arra, hogy fiataljainknak minél szélesebb körű sportolási lehetőséget biztosíthasson. A fenti céloktól vezérelve szeretné megvizsgálni az önkormányzat, hogy milyen további lehetőségek lennének a funkcionális bővítések tekintetében, összhangban a négyéves önkormányzati ciklusprogrammal.

Legmegfelelőbb iránynak az látszik, hogy többlépcsős megvalósítás keretében, a környező területek fejlesztésével összhangban valósuljon meg a műfüves pálya melletti területek fejlesztése. A fejlesztések az alábbi főbb feladatokat tartalmazzák:

a. A műfüves pálya mellett, a 12/2 és a 12/1 hrsz-ú területek új sportolási funkcióval való ellátása;

b. A műfüves pálya megfelelő minőségi rendezése;

c. A műfüves pálya új funkciókkal való ellátása;

d. A 12/2 hrsz-ú területen elhelyezkedő erdőben, a gyerekek által kialakított kerékpárterület biztonságossá tétele és akadálymentesítése, valamint környezetének megfelelő helyreállítása;

e. A műfüves pályához kapcsolódóan egy állandó épület felépítése, ahol helyet kapnának a kultrált sporthoz elengedhetetlen öltözési és mosakodási lehetőségek, valamint a kiszolgáláshoz szükséges helyiségek (raktár stb.);

f. A teljes területhez kapcsolódóan jelenleg a gépkocsiparkolás semmilyen formában nem megoldott, így egy parkoló kialakítása, minimálisan 12-15 személygépkocsi számára, elengedhetetlen;

g. Szintén nem megoldott a műfüves pálya lelátójának megfelelő kialakítása sem, így oda padok elhelyezése szükséges, hogy a nézők kulturált módon tudjanak szurkolni a csapatoknak;

h. Mindehhez kapcsolódóan meg kell oldani a terület megfelelő megvilágíthatóságát, biztonságát, a kommunális helyisélgek kialakítását (melyet a leendő öltöző helyes tervezése fog tudni segíteni), valamint a zajcsökkentést, hogy a terület közvetlen szomszédságában lakók (8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 8/22 hrsz.) nyugalmára is figyeljünk, az a lehető legkisebb mértében sérüljön.

A cél az lenne, hogy e feladatokat ne egyszerre, hanem fokozatosan, funkcionálisan egymásra építve lehessen megvalósítani. Fontos, hogy ne csupán felújítási és rendezési munkálatok történjenek, hanem a fiatalok kaphassanak olyan új lehetőséget, amelyet már igénybe is tudnak venni.

Új sportolási funkció tekintetében a következő szempontok fontosak:

· a sportoláshoz a fiataloknak ne legyen szüksége nagyobb összegű eszközvásárlásra

· ne labdajáték legyen, mivel az már biztosított

· számottevő energia levezetése legyen általa megoldható

· ne legyen hozzá szükséges komolyabb előképzettség

· fejlessze a fiatalok ügyességét és problémamegoldó képességét

· fokozza a fiatalokban az egészséges versenyszellemet

· legyen alkalmas helyi versenyek, bajnokságok megrendesézése

· ne igényeljen komolyabb fenntartási ráfordítást

Mindezek alapján egy „görpálya” kialakítása látszik célszerűnek, mely alkalmas kerékpárral, görkorcsolyával vagy gördeszkával való használatra. Hazánkban számos település felismerte az ilyen pályák előnyeit, figyelembe véve különösen azt a tényt, hogy az elmúlt 20 évben a 10–18 év között korosztály sporttal és a szabadidő eltöltésével szemben támasztott igényei számottevően és gyökeresen megváltoztak. Ehhez kell tudni igazodni a települések üzemeltetőinek is.

Fontos lenne megismerni a leendő használók véleményét is, hogy melyik az a sportág, sportfajta az előzőekben felsoroltak közül, aminek a kihasználtsága a legmagasabb lenne. Várjuk tehát véleményüket a görpályával kapcsolatban, illetve amennyiben jobb, praktikusabb, használhatóbb funkcionalitást javasolnak, kérjük tegyék meg.

Településfejlesztési Bizottság

2011. szeptember 8.

Decrease font size Default font size Increase font size