Pálinkafőzés – 200 helyett csak 50 litert főzhetünk

Nyomtatás

17literesAz Országgyűlés 2015. január 1-jei hatállyal nagymértékben átalakította a magánfőzés szabályait, melynek következtében a jogalkotó a magánfőzésre vonatkozó adóbevallással, az átalányadó befizetésével, továbbá a magánfőző által birtokolt desztillálóberendezéssel kapcsolatos eljárást az önkormányzati adóhatósághoz telepítette. Ugyanakkor a magánfőző, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tv. 67/A. § (6) bekezdése alapján a vámhatóságnak köteles bejelenteni a törvényesen lefőzhető mennyiséget meghaladó párlatot és kérni annak megsemmisítését.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal Jövedéki Főosztálya által készített bejelentés minta innen letölthető, illetve a Sóskúti Közös Polgármesteri Hivatal Pusztazámori Kirendeltségén átvehető

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

a magánfőzéssel kapcsolatos változásokról.

 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével az alábbiak szerint változnak.

 A Jöt. 63. § (1) bek. 11. pontja szerint magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

Ez az 50 liter párlat mennyiség a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (Jvhr.) 59/A. § (3) bekezdése alapján 50 liter 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesznek felel meg. Tehát, ha egy magánfőző csak 50 térfogatszázalékos párlatot kíván előállítani, ez a mennyiség 86 liternek felel meg.

 A Jöt. 63. § (1) bek. 12. pontja alapján a magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

 A Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.

Erre a bejelentésre nincs kötött formátumú nyomtatvány, a Jöt. 67/A. § (2) bekezdése csak a tartalmi követelményeit határozza meg az alábbiak szerint:

-          magánfőző neve, lakcíme, adóazonosító jele;

-          desztilláló berendezés feletti tulajdonszerzés időpontja, űrtartalma, tárolásának, használatának helye, ha eltér a magánfőző lakcímétől.

 A Jöt. nem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a tulajdonszerzést igazoló iratot a bejelentéshez csatolni kellene, azonban annak megőrzésére viszont igen (Jöt. 67/A. § (3) bek.).

 A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét követően beszerzésre kerülő lepárló berendezések bejelentését tartalmazza, azonban a Jöt. 128/K. § (1) bekezdése alapján az ezt megelőzően beszerzett desztilláló berendezésekre is bejelentési kötelezettség vonatkozik, 2015. január 15-ig.

 Az a személy, aki nem jelenti be a desztilláló berendezését, jövedéki törvénysértést követ el, és az eszköz lefoglalása mellett, jövedéki bíráság kerül megállapításra (Jöt. 115. § (4) bek., illetve 119. § (1) bek. e pontja).

 A Jöt. 64. § (6) bekezdése alapján a magánfőzés keretében előállított párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg.

 A Jöt. 67/A. § (4) bekezdése alapján a magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

 A Jöt. 67/A. § (5) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatóság a desztilláló berendezés bejelentéséről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a területileg illetékes megyei (fővárosi) Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

 A Jöt. 67/A. § (6) bekezdése alapján a jogszerűen évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. A bejelentésről szóló formanyomtatványt a tájékoztatás melléklete tartalmazza.

 A Jöt. 67/A. § (7) bekezdése szerint a magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

 Amennyiben a magánfőző az általa előállított párlatot alkoholtermék-adóraktárnak értékesíti, illetve párlatok számára meghirdetett versenyen kíván részt venni, a Jöt. 67/A. § (8) bekezdése értelmében a párlat eredetét együttesen igazolja a desztilláló berendezés bejelentéséről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás.

 A Jöt. 67/A. § (9) bekezdése alapján magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.

 

 

Decrease font size Default font size Increase font size