Általános Iskolai Községi Ösztöndíj

Nyomtatás

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a 2014/2015 tanévre az általános iskolai tanulók tankönyveinek megvásárlásához.

1./ Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak:

  1. az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézményében tanuló gyermekek szülei
  2. az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola sóskúti épületében tanuló pusztazámori lakos gyermekek szülei 
  3. azoknak a pusztazámori lakos gyermekeknek a szülei, akik orvosi, vagy szakértői javaslatra más település speciális iskolájában folytatják tanulmányaika

2./ Elnyerhető támogatás:

Az elnyerhető támogatás a tankönyvek árának a nemzeti tankönyvellátó (Könyvtárellátó Nonprofit Kft., vagy a nemzeti tankönyvkiadó) által kiállított díjbekérőn szereplő teljes összege.

A támogatás igényelhető

  • a) A már kifizetett tankönyvköltség utólagos megtérítésére
  • b) A tankönyvköltség megelőlegezésére

 A b) pont szerinti esetben a támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatás összegének átvételét követő 3 munkanapon belül befizeti a tankönyvek árát és a befizetést a csekkszelvény bemutatásával igazolja az önkormányzat felé. Ha ezt elmulasztja, a pályázati támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie. 

3./ A pályázat benyújtása:

a) A pályázat benyújtásának helye:

  • személyesen a Pusztazámori Községháza titkárságán, az önkormányzati hivatal helyi kirendeltségének félfogadási idejében (hétfő: 8.00-15.30, szerda: 8.00-15.30, péntek: 8.00-12.00)
  • postán az önkormányzat címére (2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.)

b) A pályázat benyújtásának határideje: A hirdetmény megjelenését követő naptól 2014. október 31. napjáig.

c) A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a kitöltött pályázati adatlapon kell benyújtani. Több gyermek esetén gyermekenként külön-külön adatlapot kell kitölteni. Az adatlaphoz a tankönyvek árának igazolására csatolni kell a nemzeti tankönyvellátó által megküldött díjbekérő fénymásolatát. A nem az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskolába járó gyermekek esetében csatolni kell az iskolalátogatási igazolást is.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlási felhívástól számított 3 munkanapon belül. 

4./ Döntés a támogatásról:

A támogatásról annak hiánytalan benyújtásától számított 5 munkanapon belül a polgármester dönt.

A feltételeknek megfelelő pályázók részére a támogatás kifizetése a döntést követő 3 munkanapon belül az általuk megjelölt számlára történő átutalással, vagy az önkormányzat pénztárából való kifizetéssel történik.

Ha a támogatási kérelem elutasítására azért kerül sor, mert azt hiányosan nyújtották be és a hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, a kérelem hiánytalanul a pályázat benyújtásának végső határidejéig ismételten benyújtható. Ismételt pályázat esetén hiánypótlásra nincs mód.

  

 Kapcsolódó dokumentumok  Letöltés

 Pályázati hírdetmény

pdf icon

 Nyilatkozat

pdf icon 

 Adatlap

pdf icon 

(Pályázati dokumentumok elérhetők a Hivatal/Nyomtatványok menüpontból is)

 

Decrease font size Default font size Increase font size